Aktuality

 

Tohoto závodu se zúčastnilo 42 hlídek, tedy podobně jako v předešlých dvou letech. Ale přeci padl rekord – počet stanovišť – celkem 16 statických a 3 pohyblivá, velice děkujeme za pomoc pěti rodičům a také učitelům a žákům z místní „Průmyslovky“. Děti si prověřily své znalosti nejen z oblasti topografie, zdravovědy, uzlování, šifrování, kulturně poznávací činnosti, ale také prověřily zdatnost při cyklistice, hodu granátem, šplhu na laně či slaňování nad řekou. Všem se závod vydařil a čekala i zasloužená odměna. Pohár a dort putoval k „deváťákům“, kteří měli zároveň i nejrychlejší běžecký čas. Maximální možný počet dosažených bodů byl 160, za každý nesplněný úkol se přičítala trestná minuta. Tak zase za rok. Soňa Novotná

Výsledková listina zde.

 

Když se dnes školou rozezněl poplašný signál, někteří zděšeně ztuhli, co že se to děje. poplach Do několika minut však byly všechny děti i s učiteli disciplinovaně venku. Naštěstí jediné, co v té chvíli hořelo, byl kontrolovaný oheň na školním dvoře, který pan Bejr ukázkově zahasil práškovým hasícím přístrojem a přednesl krátkou přednášku o bezpečnosti. Někteří šťastlivci si mohli hašení sami vyzkoušet. Tak si přejme, aby se situace, kdy bychom hasičák museli sami použít, u nás neobjevila.

SANY0001Sportovní tábořiště na Rezku je místem, kam směřujeme téměř na každém konci školního roku.SANY0008 Nejinak tomu bylo letos. Ráno jsme se všichni sešli na školním dvoře a rozdělili se do týmů. Nejmladší v týmu byli prvňáčci, nejstarší ostřílení páťáci  a zbytek doplňovali děti ze druhých, třetích a čtvrtých tříd.  Cesta vedla přes náměstí a za rezeckým mostem nás čekaly první úkoly. Ty pro nás připravili kluci a holky ze sedmých tříd, kteří na Rezku přespávali se svými třídními učitelkami Soňou Novotnou a Evou Pelikánovou.  Oceňuji, jak skvěle spolupracovali v jednotlivých týmech i starost starších o ty mladší. Ti, kteří pak měli ještě dost energie, ji vybíjeli při sportovních aktivitách, ostatní ji naopak načerpávali při opékání buřtů. Sedmáci, děkujeme.

projektovy den3„ Historie je blbost. Jediná historie, která za něco stojí, je ta, kterou vytváříme teď.“ To prý řekl Henry Ford. S tím ovšem žádný učitel nemůže souhlasit. A učitel, který bydlí v Novém Městě nad Metují už vůbec ne. Vždyť co by bylo naše město bez historie?

A tak nás zajímalo, jak to vidí naši žáci a vůbec – jak na tom jsou se znalostmi historie Nového Města nad Metují? Vybrali jsme tedy pár historických objektů, sestavili scénář, připravili otázky, oblékli se do kostýmů, požádali rodiče o pomoc a hurá o cca 500 let zpátky. Historie našeho města nebyla vždy jednoduchá, ale my jsme byli hodní… Bodů jsme rozdali dost a soutěžící je využili k závěrečnému úkolu – uhodnout historickou postavu podle získaných indicií. To byste neřekli – onou osobností byl Jan Ámos Komenský. J Uhodli skoro všichni a mohli si tedy odnést sladkou odměnu a pamětní list.projektovy den1

Jenže – my naivkové mysleli, že prověřujeme znalosti z historie, ale netušili jsme, že bychom měli začít s orientací. To byste neřekli – bylo pár družstev, která měla problém objekty vůbec najít! Zřejmě se při procházkách městem s rodiči a přáteli věnují něčemu úplně jinému než dějinám. Ale nás to neodrazuje. Naopak – půjdeme do toho znovu. Nemůžeme dopustit, aby žáci z tak krásného města měli k historii podobný vztah jako Henry Ford. J

Abych nezapomněl – velké díky všem….

Václav Nýč  

 

 Ráda bych jménem obecně prospěšné společnosti Mateřské centrum Na zámečku vyslovila pochvalu třídám 8.A a 8.B, paní učitelky Rázlové a paní učitelky Valáškové, které v letošním školním roce velmi pomohly naší organizaci s uspořádáním Dne dětí v zámeckém příkopu 1. června 2017. Žáci se velmi rychle zhostili svých úkolů a  s úsměvem na tváři ochotně pomáhali na soutěžních stanovištích, všichni byli velmi vstřícní a milí na děti i rodiče. Díky nim jsme byli schopni nabídnout opravdu skvělou akci pro rodiny s dětmi z Nového Města, Náchoda i okolí. Prožili jsme společně krásné dopoledne a jsme jim za to vděčni. Je úžasné spolupracovat s tak energickými mladými lidmi a budeme se těšit, že ve spolupráci s nimi budeme pokračovat i v příštích letech.

Andrea Krákorová, ředitelka Mateřského centra Na zámečku o.p.s.