Matematika profesora Hejného - více informací naleznete  zde.

Učení metodou FIE - více informací naleznete zde.

Školní psycholog - více informací naleznete zde.

Reedukační péče - více informací naleznete zde.

Logopedická péče - více informací naleznete zde.

Výchovný poradce - více informací naleznete zde.

Metodik prevence - více informací naleznete zde.

Volitelné předměty ve školním roce 2017/18 - více informací naleznete zde.

Sportovní kurzy pořádané školou - více informací naleznete zde.

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/18 - více informací naleznete zde.

Zájmové kroužky  v ŠD ve školním roce 2017/18 - více informací naleznete zde.

Příprava na přijímací zkoušky z čj - více informací naleznete zde.

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky  - více informací naleznete zde.

Den otevřených dveří - více informací naleznete zde.

Školní ekopozemek - více informací naleznete zde.

Adopce na dálku - více informací naleznete zde.

Školní jídelna - více informací naleznete zde.

Školní knihovna - více informací naleznete zde.