Ke dni 23. října 1998 byla zřizovatelem školy ustavena Rada školy. Dne 12.prosince 2005 byla na Radě města (RM 78-2436/05) zřízena Školská rada při Základní škole Komenského 15 v počtu devíti členů. Zároveň byli na tomto zasedání jmenováni tří zástupci Školské rady za zřizovatele školy. 19.prosince 2005 byli zvoleni na pedagogické radě  tři zástupci Školské rady za pedagogické pracovníky školy a ve stejný den byli zvoleni i tři zástupci Školské rady za zákonné zástupce žáků.

     Na prvním zasedání Školské rady, které se konalo 17.ledna 2006, byla zvolena předsedkyně rady – PhDr. Zdeňka Kulhavá a její zástupce – Ing. Libor Michal. Na tomto zasedání se také projednal a následně i schválil Jednací řád Školské rady.Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnily (po uplynutí funkčního období rady) nové volby. V současné době pracuje Školská rada v tomto obsazení:


zástupci zřízovatele PhDr. Zdeňka  Kulhavá Bc. Jiří Sláma  Petra Bláhová
zástupci školy Mgr. Renata Majerská
Mgr. Ivana Králová Mgr. Dagmar Remešová
zástupci rodičů Ing. Libor Michal Mgr. Martina Jungová
Mgr. Ivona Němečková

 

 

     Předsedkyně školské rady:   PhDr. Zdeňka Kulhavá - z.kulhava(@)poverner.cz    tel.:  731 625 111

     Místopředseda školské rady: Ing. Libor Michal