Spolek rodičů při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15

 

     Občanské sdružení Spolek rodičů při ZŠ Komenského je organizace, jejímž posláním je napomáhat k partnerské spolupráci mezi vedením školy, učiteli, rodiči a dětmi. Spolek zastupuje Rada rodičů, tvořená zvolenými zástupci z jednotlivých tříd. Tato rada se schází obvykle jedenkrát za pololetí, a to při třídních schůzkách. Zástupci jednotlivých tříd se schází s rodiči ve třídách 15 minut před zahájením třídních schůzek.

     Věříme, že díky těmto setkáním se vytvoří prostor pro lepší komunikaci mezi rodiči a také mezi rodiči a radou. Je samozřejmostí, že se na členy rady každý rodič může obrátit nejenom při třídních schůzkách, ale i během celého školního roku.

 

Rámec činnosti Spolku rodičů při ZŠ Komenského

  1. Přenos informací mezi rodiči, spolkem a školou

  2. Organizování akcí: „Ukončení školního roku“, „Školní bazar“

  3. Řešení podnětů, problémů a potřebných věcí provozního a organizačního charakteru (organizace akcí, běžný chod školy, pravidla, …)

  4. Řešení podnětů, požadavků a problémů spojených s výukou (podněty od rodičů žáků, náměty na zlepšení výuky, …)

  1. Rozpočet, granty, finanční podpora vybraných aktivit, atp. (Přerozdělení vybraných příspěvků v souladu se záměry spolku, podpora získávání finančních prostředků pro školu /fundraising/, podpora grantových aktivit

  1. Vyžadování a podpora odborné úrovně učitelů (vytváření povědomí o trendech a potřebných inovacích v práci učitele ZŠ v 21. století, zajištění podpůrných aktivit pro profesní rozvoj učitelů – zdroje informací, semináře, aj. podpora a obhajoba zájmů učitelů spojených s odborným růstem)

  1. Podpora a vyžadování progresivních přístupů a metod v jednotlivých předmětech

  2. Podpora spolupráce mezi školami, školskou radou, zřizovatelem a jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci

 

 

Ve školním roce 2017/2018 pracuje Rada rodičů v následujícím složení:

 

1.A   Jan Bartoš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  603258914  
1.B   Ing. Otakar Krásný Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    
2.A   MUDr. Ingrid Scheuflerová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  777204138  
2.B   Ing. Válek Štěpán, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  778761463  předseda
3.A   Ing. Martin Čejchan Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  724961416  pokladník
3.B   Renata Šimková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    
4.A   Adéla Vrzáčková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  606809521  
5.A   Adéla Horáková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  604663357  
6.A   Romana Frintová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 775995415  
6.B   Andrea Zítková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  721876488  
7.A   Ing. Jiří Tymel Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    
8.A   Mgr. Ivona Němečková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  739454997  
8.B   Libuše Vopařilová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    
9.A   Mgr. Martina Jungová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    
9.B   Mgr. Andrea Krákorová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    
9.A   Mgr.Václav Jung Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  777822528  místopředseda