Dokumenty

Školní řád

Školní řád platný pro školní rok 2017-2018 Příloha č.1 – Klasifikační řád Příloha č.2 – Bodový systémchování žáků

Přečíst celé

Harmonogram školního roku

Začátek školního roku pondělí 4. září 2017 Konec 1.pololetí středa 31. ledna 2018 Konec 2. pololetí pátek 29. června 2018 Podzimní prázdniny čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017 Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018 začátek vyučování – středa 3. ledna 2018 Pololetní prázdniny pátek 2. února 2018 Jarní prázdniny pondělí 26. února až neděle 4. března 2018 Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. a pátek 30. března 2018 Hlavní prázdniny pondělí…

Přečíst celé

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 Přihlášku nutno podat – do 1. března 2018 řediteli příslušné střední školy Vydání přihlášek– 31.1. 2018 s vysvědčením za 1.pololetí ….vyplněné přihlášky odevzdat třídním učitelkám do 9.2.2018 Počet přihlášek na střední školy – 2 Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Termíny 1. termín – 12. dubna pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia 13. dubna pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií…

Přečíst celé

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018-2019 se koná ve dnech 19. a 20. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hod. Podrobné informace o zápisu Žádost o přijetí – formulář Kritéria pro přijímání dětí Zápisový dotazník Žádost o odklad školní docházky – formulář Výsledek zápisu do první třídy pro školní rok 2018-2019    

Přečíst celé

Povinně zveřejňované informace

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost,…

Přečíst celé
Zavřít