Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018

Přihlášku nutno podat – do 1. března 2018 řediteli příslušné střední školy

Vydání přihlášek31.1. 2018 s vysvědčením za 1.pololetí

….vyplněné přihlášky odevzdat třídním učitelkám do 9.2.2018

Počet přihlášek na střední školy – 2

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny

1. termín – 12. dubna pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

13. dubna pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín – 16. dubna pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

17. dubna pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Obory vzdělání středních škol skupiny 82 – talentová zkouška od 2. 1. do 15.1. 2018

Konzervatoř –  talentová zkoušku v termínu od 15. 1. do 31.1.2018

Náhradní termíny

1. termín – 10. května, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

2. termín – 11. května, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

 

Ředitel SŠ musí do 3 pracovních dnů vydat seznam přijatých uchazečů – rozhodnutí o přijetí se písemně nevydává, písemně se oznamuje výsledek pouze nepřijatým uchazečům.

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Formulář zde.

Zápisový lístek vyzvedne zákonný zástupce u ředitele školy ZŠ Komenského 15…nutno do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků odevzdat na střední škole, o kterou má žák zájem.

 

Podrobnější informace a ukázky zadání jednotných testů najdete zde:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oboru vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.

 

 

 

Zavřít