Spolek rodičů

Občanské sdružení Spolek rodičů při ZŠ Komenského je organizace, jejímž posláním je napomáhat k partnerské spolupráci mezi vedením školy, učiteli, rodiči a dětmi. Spolek zastupuje Rada rodičů, tvořená zvolenými zástupci z jednotlivých tříd. Tato rada se schází obvykle jedenkrát za pololetí, a to při třídních schůzkách. Zástupci jednotlivých tříd se schází s rodiči ve třídách 15 minut před zahájením třídních schůzek.

Věříme, že díky těmto setkáním se vytvoří prostor pro lepší komunikaci mezi rodiči a také mezi rodiči a radou. Je samozřejmostí, že se na členy rady každý rodič může obrátit nejenom při třídních schůzkách, ale i během celého školního roku.

Rámec činnosti Spolku rodičů při ZŠ Komenského

  1. Přenos informací mezi rodiči, spolkem a školou
  2. Organizování akcí: „Ukončení školního roku“, „Školní bazar“
  3. Řešení podnětů, problémů a potřebných věcí provozního a organizačního charakteru (organizace akcí, běžný chod školy, pravidla, …)
  4. Řešení podnětů, požadavků a problémů spojených s výukou (podněty od rodičů žáků, náměty na zlepšení výuky, …)
  5. Rozpočet, granty, finanční podpora vybraných aktivit, atp. (Přerozdělení vybraných příspěvků v souladu se záměry spolku, podpora získávání finančních prostředků pro školu /fundraising/, podpora grantových aktivit
  6. Vyžadování a podpora odborné úrovně učitelů (vytváření povědomí o trendech a potřebných inovacích v práci učitele ZŠ v 21. století, zajištění podpůrných aktivit pro profesní rozvoj učitelů – zdroje informací, semináře, aj. podpora a obhajoba zájmů učitelů spojených s odborným růstem)
  7. Podpora a vyžadování progresivních přístupů a metod v jednotlivých předmětech
  8. Podpora spolupráce mezi školami, školskou radou, zřizovatelem a jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci

Ve školním roce 2017/2018 pracuje Rada rodičů v následujícím složení

TřídaJménoE-mailTelefonFunkce

Třída Jméno E-mail Telefon Funkce
1.A Šárka Pácová pacova.sarka@gmail.com 732840325
2.A Jan Bartoš jan.bartos@kralikarna.eu 603258914
2.B Ing. Otakar Krásný karborund@centrum.cz
3.A MUDr. Ingrid Scheuflerová ingrid.sch@seznam.cz 777204138
3.B Ing. Válek Štěpán, Ph.D. valekstepan@gmail.com 778761463 předseda
4.A Ing. Martin Čejchan cejchy@seznam.cz  724961416 pokladník
4.B Olga Vaněčková
5.A Adéla Vrzáčková adela.74@seznam.cz  606809521
6.A Tomáš Rousek rousek@sendme.cz
7.A Ludmila Veverková lidkaveverka73@gmail.com
7.B Andrea Zítková andrea.zitkova6@seznam.cz  721876488
8.A Ing. Jiří Tymel j.tymel@tiscali.cz
9.A Mgr. Ivona Němečková i.nemeckova@kuko.cz 739454997
9.B Libuše Vopařilová libuse.voparilova@seznam.cz
Mgr. Václav Jung
777822528
místopředseda

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník