Kroužky školní družiny

Vážení rodiče, ve šk. roce 2017/2018 otevíráme v rámci ŠD několik kroužků. KROUŽKY JSOU V CENĚ ŠD nebo se symbolickým poplatkem.

KROUŽKY BUDOU PROBÍHAT V tyto dny:

STŘEDA OD 13.15 – 14.15 HOD.

v tuto dobu nelze vyzvedávat děti ze ŠD,  jelikož budou kroužky probíhat dle počasí i mimo školu!!!

Vyberte si a označte  kroužek,  jak pro první, tak pro druhý týden. Kroužky začnou svoji činnost od 5.10.2017!

Rozpis kroužků

Jeden týden 1. a 2. třídy 1. Šikovné ruce + hry se stavebnicemi 2. Sportovní hry 3.Vaření
 3. – 5. třídy 4. Hry, soutěže, kvízy 5. Výtvarný 6. Přírodovědný
Druhý týden 1. a 2. třídy 4. Hry, soutěže, kvízy 5. Výtvarný 6. Přírodovědný 
 3. – 5. třídy 1. Šikovné ruce + hry se stavebnicemi 2. Sportovní hry 3. Vaření

Popis kroužků

  1. Šikovné ruce + hry se stavebnicemi (vyrábíme a hrajeme si – Lego, Cheva, Merkur…) – p. vych. D. Lipenská  
  2. Sportovní hry (míčové a pohybové hry)– p. vych. M. Lorencová   
  3. Vaření (základy teplé a studené kuchyně) – pozor- konec kroužku až ve 14.45!!! – p. vych. Janková
  4. Hry, soutěže, kvízy (společenské, stolní a další hry, vědomostní soutěže a kvízy) – Mgr. S. Novotná, DiS.
  5. Výtvarný (výtvarné a kreativní činnosti formou zábavy) – Mgr. L. Tláskalová
  6. Přírodovědný ( poznávání všech tajů přírody s využitím eko-koutku na šk.zahradě) – Mgr. V. Nýč

V jednom týdnu si děti volí z kroužků č. 1,2 nebo 3 a ve druhém týdnu si volí z kroužků č. 4,5 nebo 6. Tzn.,-  vybíráte dva kroužky, které se střídají po týdnu.

Pokud víte, že v tento den a čas bude Vaše dítě navštěvovat jiný kroužek (ve škole, v LŠU, ve Stonožce…), tak nám to oznamte.

O PŘIJETÍ DO KROUŽKU BUDE ROZHODOVAT POŘADÍ DODANÝCH PŘIHLÁŠEK, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 14.9.2017!!!

Na kroužek vaření je také rozhodující, zda dítě již v předešlých letech tento kroužek navštěvovalo.

Sportovní kroužky

V rámci školní družiny budou ještě otevřeny sportovní kroužky (poplatek 100,- Kč/pol.):

  1. barevný mini volejbal  – 1 .ročníky – v pondělí 13.15 –14.15hod. – M. Lorencová
    2.-4. ročník – v pondělí 14.15 – 15.15 hod. – M Lorencová
  2. vybíjená  pro 3.-5.ročníky – v úterý 15.00-16.00hod. – p. vych. M. Lorencová

S pozdravem vychovatelky ŠD (event. dotazy na tel. 723270643 – Mgr. Soňa Novotná –ved.vych.)

Zavřít