Ve škole

Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci Pedagogičtí  pracovníci Učítel Aprobace Třídní učitel Kontakt   Mgr. Dagmar Bartoňová  1.st  4.A dagmar.bartonova@zskom.cz            Ilona Birkeová  pdg. asistent ilona.birkeova@zskom.cz   Mgr. Daniel Flégl  Tv,Z  6.A daniel.flegl@zskom.cz          Anna Herzigová pdg. asistent anna.herzigova@zskom.cz   Mgr. Lada Kaválková  1.st  1.B lada.kavalkova@zskom.cz   Mgr. Květa Kopecká  Čj,Bi  6.B kveta.kopecka@zskom.cz   Mgr. Ivana Králová      1.st  3.A ivana.kralova@zskom.cz   Mgr. Zdislava Kratěnová  Aj zdislava.kratenova@zskom.cz   Mgr. Irena Kupková  Bi,Ch   – irena.kupkova@zskom.cz   Mgr. Petr Lukeš  TV, Z…

Přečíst celé

Školní poradenské pracoviště

konzultace o celkovém stavu i individuálních případech tvoříme tým při vyšetřování konkrétních případů – sociálně patologické jevy… příprava plánu besed k aktuálním tématům v oblasti prevence, kariérového poradenství,  tvorby a naplňování IVP sestavení krizového plánu Složky pracoviště

Přečíst celé
Zavřít