Výchovný poradce

Mgr. Ilona Rázlová

  • eviduje žáky se specifickými poruchami učení, sestavuje přehled integrovaných žáků na škole pro školní rok
  • připravuje a zajištění vyšetření žáků pro školní rok
  • spolupracuje s PPP, SPC a školní psycholožkou
  • pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • eviduje individuální vzdělávací plány
  • vede profesní orientaci žáků
  • umožňuje maximální dostupnost k informacím o školách a učilištích (burzy škol, letáky, prezentace, beseda pro žáky 9. ročníků a jejich zákonné zástupce v rámci třídních schůzek…)
  • pořádá exkurze žáků v podnicích v okolí Nového Města nad Metují
  • zhodnocuje IVP a vyvozuje závěry pro příští školní rok, vyhodnocuje úspěšnost žáků při přijetí na SŠ a učiliště

Konzultační hodiny

Den Od Do
pondělí 7.00 hod 7.45 hod
úterý 9.50 hod 10.35 hod
čtvrtek 15.30 hod 16.30 hod
pátek 10.30 hod 11.30 hod

Kontaktní informace

Kontaktní telefon
491 474 264
e-mail
poradce.komenda@seznam.cz
Zavřít