Projekt Děti dětem

Význam a historie projektu Děti dětem

Projekt ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

Jedná se mezinárodní projekt, který je dvanáctý rok sledovaným u nás v Čechách, ale i v Rumunsku, jelikož se jedná o spolupráci českých kultur na území různých států.

Jedná se o spolupráci dětí i dospělých, kde společným jazykem je čeština, jelikož se jedná o české vesnice v oblasti rumunského Banátu. Naši krajané si zde po 190 let, kdy za doby monarchie odešli do těchto oblastí, zachovali identitu, jazyk, tradice, zvyky. Jsou obrovským zdrojem naší kulturní historie, která již u nás pomalu mizí a zde se stále usilovně snaží o zachování všech zbytků starých tradic. Českých vesnic na území Banátu v Rumunsku je celkem 6 a 2 jsou na protilehlé straně Dunaje v Srbsku. Do dnešní doby si zde lidé zachovali identitu, nesmísili se s rumunským obyvatelstvem, ve škole se vyučuje na 1. stupni v českém jazyce a teprve na 2. stupni v rumunském. Lidé jsou zde velmi chudí, živí je práce v hospodářství, vesnice jsou izolované, hůře dostupné. Situace v českých vesnicích je velmi těžká, a proto jsme se rozhodli již před několika  lety pomoci. Děti jsou tímto projektem nadšené, máme velkou podporu ze strany rodičů i města.

O projektu jsme domluveni opět se všemi obyvateli Gerniku, kterých je necelých 300 a jsou největší českou vesnicí v této oblasti, jelikož mnoho rodin a mladých lidí odchází za prací k nám do Čech, kde většinou zůstávají. Naši krajané v Banátu žijí velmi chudě, bez náležité zdravotní pomoci. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli již v uplynulých  letech nejen pracovat na projektu, ale i pomoci tak, jak děti mohou – od toho se odvíjí i název projektu Děti dětem ( sbírkou škol.potřeb,pomůcek, oděvů, …) a dovezením zdravotnického materiálu a zákl. léků – pomohly oslovené firmy. Zdravotní sestra po dohodě ošetřila místní staré občany, rozdal se zdravotnický materiál, základní běžné léky byly z částečně předány do domácností a část zůstala u vyškolené zdravotnice z Gerniku p. Boudové. Sbírka opět probíhá od března, na věci jsou vystavovány darovací smlouvy, vše se eviduje.

Historie našeho projektu

V prvním roce projektu jsme se společně s dětmi z gernické školy věnovali vývoji českého jazyka v odlišných prostředích v průběhu 180 let.Děti vytvořily z nově vzniklých slov ,,Česko-banátský slovník“. Vzniklo skutečně originální dílko včetně obrázků slov.

V druhém roce projektu, který jsme nazvali ,,Putování za ztracenou písničkou“, jsme tvořili nahrávky a záznam písniček, které jsou u nás téměř nebo úplně zapomenuté a oblasti Banátu se v českých komunitách dochovaly do dnešní doby. Vznikl ,,Banátský zpěvník českých písní“. Spolupracovali jsme i s místní kapelou Bohemia. Zpěvník obsahuje téměř 150 písniček.

V třetím roce jsme projekt nazvali ,,Hledání kořenů banátských Čechů“. Děti společně vyhledávaly v kronikách a zjišťovaly od místních obyvatel, z kterých oblastí a měst z Čech odešli do těchto končin za rakouské monarchie, 1000 km daleko. Vznikla mapa exodu našich krajanů a získali jsme poutavé nahrávky výpovědí místních obyvatel, kteří mluví krásnou starou češtinou. Děti zároveň fotografovaly na téma ,,Tvář“ (krajiny, lidí,…) – uspořádali jsme výstavu fotografií ve Spolkovém domě v Novém Městě nad Metují, která měla velký ohlas.

Čtvrtý rok jsme mapovali v českých vesnicích, jaké zvyky a tradice se dochovaly v době Velikonoc a Vánoc. Vznikl unikátní video dokument rozhovorů našich dětí s místními obyvateli tří vesnic – Gerniku, Svaté Heleny a Rovenska, fotodokumentace dětí místních krojů, které se v tyto svátky nosí a písemné zpracování. Projekt jsme nazvali ,,Zvyky a tradice našich krajanů“

Jeho vyvrcholením byla od června do září výstava velkoformátových fotografií v Novoměstské galerii Zázvorka. Ohlas a návštěvnost předčil naše očekávání.

Pátý rok téma bylo ,,Školství v českých vesnicích rumunského Banátu – jak je to s češtinou? Cílem práce dětí byla tvorba audio a video záznamů rozhovorů našich dětí s dětmi a obyvateli v českých vesnicích, o češtině ve škole, doma, v životě mimo obec a při dalším vzdělávání.

Šestý rok jsme získávali informace od našich krajanů o tom, co pěstují, co v přírodě sbírají, jak danou surovinu zpracovávají, uchovávají a dále využívají a zároveň co ne a proč. Téma bylo Naši krajané a příroda. Fotili jsme na téma ,,Cesty“.

V sedmém roce jsme se pokusili zachytit z našich tradic to, co velmi rychle s překotným vývojem po revoluci a po vstupu do EU Rumunska mizí v českých vesnicích z našich společných tradic a to jsou kroje. Téma znělo Kroje našich krajanů v českých vesnicích rumunského Banátu.

Osmý rok byla našim cílem Řemesla našich krajanů v českých vesnicích rumunského Banátu. Děti zjišťovaly, co tato řemesla obnáší a jak byla provozovaná na našem území a porovnávaly je se skutečností u našich krajanů v Rumunsku ve třech českých vesnicích.Byli jsme poprvé na zpáteční cestě v srbském Banátu, který leží na protilehlé straně Dunaje. Navštívili jsme České Selo, kde žije již necelých 50 obyvatel, Čechů. Škola je již pouze ve větší Biele Crkvi.

V devátém  roce jsme si vybrali téma Staročeská kuchařka našich krajanů v rumunském Banátu. Našim cílem bylo ve třech českých vesnicích Banátu – Gerníku, Svaté Heleně a Eibentále posbírat recepty, které si naši krajané předávají z generace na generaci a jsou pro českou komunitu v Banátu tradiční. Děti pracovaly opět ve skupinách, které měly rozdělená jídla tématicky.Vznikla kuchařka, která je produktem práce našich dětí a rodin z banátských vesnic, které nám umožnily nahlédnout do jejich kuchyně.Viděli jsme péct chleba a koláče v domácí peci na dvoře, zkusili jsme si válet rohlíčky, balit sarmu,…Všechny recepty vždy se seznamem ingrediencí, postupem a fotografií jsou zachyceny v naší kuchařce.

V jubilejním desátém roce jsme bilancovali. Téma bylo Proměny za 10let v českých vesnicích rumunského Banátu . Změnilo se toho neuvěřitelně mnoho. Natočili jsme dokument, fotili, zapisovali.

V roce jedenáctém jsme se zabývali tématem Divoká příroda rumunského Banátu.  Stejně jako ostatní i toto se v Banátu rychle mění a my jsme chtěli zachytit jedinečnost tamější přírody.

Téma dvanáctého roku projektu je Ochrana přírody a krajiny v Banátu.

Každoročně vše zdokumentujeme a těšíme se, až vám naše zážitky a postřehy budeme moci zprostředkovat. Zveme Vás na besedy!

 

Tento projekt zároveň upozornil na nutnost pomáhat našim národnostním menšinám tam, kde to co je pro nás samozřejmostí je pro tamní obyvatele jen přání. Tím, že to jsou naši krajané, je pro nás ještě větším stimulem k tomu, abychom pomohli.

 

Víme, že se jedná o projekt netradiční a tím, že se jedná o naše původní obyvatele výjimečný. Jsme však všichni přesvědčeni, že je velmi záslužný a děti chápou, že svou pomocí, byť malou, pomáhají dětem, které to potřebují.

 

Snahou naší školy je nejen podpořit naše krajany v zachování své identity a to včetně nejmladší generace, naší snahou je rovněž seznámit naše děti, jejich rodiče a širokou veřejnost se skutečností, že v této oblasti žijí potomci Čechů, ukázat jim, jaký je život jejich krajanů v rumunském Banátu, vyvolat v nich potřebu sounáležitosti s touto menšinou i potřebu a snahu pomoci našim krajanům se zachováním identity také v dalších obdobích.

 

Tento projekt je naprosto ojedinělý, žádná škola v republice nepomáhá krajanům v jiné zemi a nespolupracuje s nimi trvale. Banátští Češi však pomoc velmi potřebují a náš projekt ,,Děti dětem“ tuto pomoc (dle ohlasů v Rumunsku i u nás) skutečně přináší.

 

Jsme hrdí na to, že na základě naší dlouholeté spolupráce se podařilo schválit radou našeho města Nového Města nad Metují to, že se Gernik stal před několika lety partnerskou obcí našeho města a že jsme u této události mohli být. .

 

Věřím, že takto smysluplný a medializovaný projekt v obou republikách najde u Vás podporu. Děkuji a zavazuji se k jeho maximálnímu naplnění, jako se nám to povedlo v minulých letech.

 

Mgr. Irena Kupková, garant projektu

EXPEDICE DO RUMUNSKÉHO BANÁTU

2007 – 2008      Děti dětem I        –  Česko – banátský obrazový slovník

2008 – 2009      Děti dětem II      –  Putování za ztracenou písničkou

2009 – 2010       Děti dětem III     –   Hledání kořenů

2010 – 2011         Děti dětem IV      –   Vánoce a Velikonoce v Banátu

2011 – 2012         Děti dětem V        –  Školství v českých školách v Banátu

2012 – 2013        Děti dětem VI       –  Co naši krajané v Rumunsku zpracovávají z přírody, co ne a proč.

2013 – 2014        Děti dětem VII      –  Kroje našich krajanů v Banátu

2014 -2015         Děti dětem VIII    –   Řemesla našich krajanů v českých vesnicích rumunského Banátu

2015 – 2016        Děti dětem IX       –   Staročeská kuchařka našich krajanů v rumunském Banátu

2016 – 2017        Děti dětem X.        –  Proměny za 10 let v českých vesnicích rumunského Banátu

2017-2018          Děti dětem XI.       – Divoká příroda rumunského Banátu

2018-2019          Děti dětem XII.      – Voda v krajině a jak s ní hospodaří naši krajané

2019 – 2020       Děti dětem XIII .    – Ochrana přírody a krajiny v Banátu

 

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník