Poděkování

Ráda bych jménem obecně prospěšné společnosti Mateřské centrum Na zámečku vyslovila pochvalu třídám 8.A a 8.B, paní učitelky Rázlové a paní učitelky Valáškové, které v letošním školním roce velmi pomohly naší organizaci s uspořádáním Dne dětí v zámeckém příkopu 1. června 2017. Žáci se velmi rychle zhostili svých úkolů a  s úsměvem na tváři ochotně pomáhali na soutěžních stanovištích, všichni byli velmi vstřícní a milí na děti i rodiče. Díky nim jsme byli schopni nabídnout opravdu skvělou akci pro rodiny s dětmi z Nového Města, Náchoda i okolí. Prožili jsme společně krásné dopoledne a jsme jim za to vděčni. Je úžasné spolupracovat s tak energickými mladými lidmi a budeme se těšit, že ve spolupráci s nimi budeme pokračovat i v příštích letech.

Andrea Krákorová, ředitelka Mateřského centra Na zámečku o.p.s.