Školní družina

Provoz ŠD je denně od 6.00 hod. do 7.40 hod. a po vyučování –

  1. – 3. ročníky do 16.30 hod. a 4. – 5. ročníky do 15.00 hod.

– vchod ul. Čs. legií přes novou tělocvičnu – nutno zazvonit!!!

Při vstupu použít dezinfekci.

Děti z 1. ročníků jsou po 15 hodině převáděny do přístavby do 4. oddělení.

Pro vyzvedávání dětí použijte jako ráno zvonek u nové tělocvičny, dítě přijde k vám. Pokud budeme na zahradě školy, ohlaste se vychovatelce u zelené brány pod vchodem nové tělocvičny.

 

Prosíme přinést:

– vyplněný zápisový lístek do poloviny září

– platba 600,- Kč se provádí pololetně (do 20.10.2020 a do 20.2.2021) výhradně přes online školní pokladnu

– na odpoledne prosíme pro dítě svačinu a pití zvlášť i do ŠD!!!

 

Do doby, než dítě donese vyplněný zápisový lístek, prosíme o zapisování odchodu ze ŠD do notýsku.

 

V době od 13.15 do 14.15 hod. chodíme na vycházky – v této době

jsme mimo budovu školy, proto nelze dítě ze ŠD vyzvednout!!!

V době školních prázdnin a dnů ředitelského volna bude ŠD otevřena při počtu minimálně 7 dětí – usnesení RM č. 141-53114/08.

Na telefonické výzvy dítě domů samotné nepouštíme, pouze na písemné sdělení v notýsku nebo SMS p. vychovatelce z telefonního kontaktu, který jste uvedli na zápisovém lístku ŠD, max. do 11.00 hod. (vychovatelka vám zprávu musí potvrdit!!!)

 

Číslo mobilu v době provozu ŠD – 602 329 193

  1. oddělení – 1.A, 1.B – p.vych. Markéta Lorencová – 777176721
  2. oddělení – 2.A –  p.vych. Daniela Lipenská – 602504532
  3. oddělení – 3.A   – p.vych. Hana Janková – 608353171
  4. oddělení – 4.A, 4.B – p. vych. Tereza Bartošová (po,st,pá) – 778401978,

                              p.vych.Eliška Buchalová (út,čt) – 734545680

  1. oddělení – 5.A, 5.B – Mgr.Soňa Novotná – 723270643 – vedoucí vychovatelka

 

Zavřít