Školní družina 2023-2024

INFORMACE O PROVOZU ŠD

Provoz ŠD je denně od 6.00 hod. do 7.40 hod. a po vyučování do 16.30 hod.

– vchod ul. Čs. legií přes novou tělocvičnu – nutno zazvonit!!!

Prosíme přinést:

– vyplněný zápisový lístek do poloviny září

– platba 600,- Kč se provádí pololetně (do 20.10.2023 a do 20.2.2024) výhradně přes on-line školní pokladnu

– na odpoledne prosíme pro dítě svačinu a pití zvlášť i do ŠD!!!

Do doby, než dítě donese vyplněný zápisový lístek, prosíme o zapisování odchodu ze ŠD do notýsku.

Žáci školní družiny v době od 13 30 do 14 30hod. jsou (v případě příznivého počasí) denně na školním hřišti, zahradě, vycházce nebo na kroužku, v tomto čase prosíme, nevyzvedávat děti ze ŠD. V případě, že v tuto dobu potřebujete dítě vyzvednout, informujte včas svoji paní vychovatelku a ta může dítě předat do jiného oddělení, které zůstává v prostorách školy. Po 15 hod. dochází k postupnému spojování oddělení

V době školních prázdnin a dnů ředitelského volna bude ŠD otevřena při počtu minimálně 7 dětí – usnesení RM č. 141-53114/08.

Na telefonické výzvy dítě domů samotné nepouštíme, pouze na písemné sdělení v notýsku nebo SMS p. vychovatelce z telefonního kontaktu, který jste uvedli na zápisovém lístku ŠD max. do 11.00 hod. (a zároveň vám musí zpět odpovědět vychovatelka!!!)

1.oddělení – 1.B + 2.A – p.vych. Markéta Lorencová – 777176721

2.oddělení – 1.A + 2.A – p.vych. Ilona Birkeová – 603419664

3.oddělení – 2.A + 2.B +3.A – p.vych. Hana Janková – 608353171

4.oddělení – 3.B + 5.A,B – p.vych. Vendula Rašková – 737687431

5.oddělení – 4.A + 4.B – p.vych. Eliška Buchalová (po,st,čt,pá) – 734545680

                                                                    – Mgr.Soňa Novotná, DiS. (po,út,čt,pá) – 723270643 – ved. vychovatelka

                                           ŠK – p.vych. Eva Maurová – 776103210

 

Zavřít