Výlet Polsko – Zlatý stok

Vážení rodiče, dne 15.5.2019 (středa) pořádá naše ŠD výlet

– (http://www.kopalniazlota.pl/cs) – návštěva Zlatého dolu, jízda vláčkem, rýžování zlata…

– děti si ze třídy vyzvedneme v 10.30hod. – odjezd od smuteční síně v 11.00hod.

– příjezd v 19.00 – 19.30hod. na parkoviště ke smuteční síni

Cena: 260 – 330,-Kč (dle schváleného příspěvku z dotačního programu „Šablony pro ŠD a ŠK“ ( částka vám bude odečtena z online pokladny)

S sebou: kopii průkazky zdravotní pojišťovny, připojištění do zahraničí zajistíme hromadně, originál buď PAS NEBO DĚTSKOU OBČANKU,kapesné – pouze zloté!!! (korunami se platit nedá!!!), velkou svačinu !!! a pití

Prvotně rozhoduje pořadí donesených přihlášek spolu s pasem či občankou, my musíme překontrolovat platnost dokladu!!! (Máme sice objednané 2 autobusy, ale v případě malého počtu zájemců, 1 autobus zrušíme ).

Po skončení akce si dítě vyzvedněte u autobusu, v případě, že půjde dítě domů samo, musí být toto sděleno pouze písemně v den akce!!!

Jelikož je tato akce náročná na bezpečnost dětí, vyhrazujeme si právo na vyřazení dítěte v případě kázeňských problémů!

Kontakt na ŠD – 723270643 – Mgr. Soňa Novotná

…………………………………………………..oddělte……………………………………………………..

Přihlašuji své dítě:……………………………………………………………………..datum narození:……………………………………………………………….

na výlet do Zlatého Stoku dne 15.5.2019, třída:………………zdr.poj.:……………………adresa:……………………………………………………

Požaduji po škole, aby zajistila pro mé dítě kapesné 20 zlotých za 130Kč: ANO – NE (tyto peníze donést hotově!)

Jsme si vědomi toho, že akce se může zúčastnit pouze účastník, jehož zdravotní stav není touto akcí a její náročností ohrožen a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní účastníky.

Upozorňujeme na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel: (astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,…):

Tel. kontakt na rodiče:…..……………………………………..…………………Podpis :….…………………………………………………..……………………………