Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci

Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2023-2024

Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt
Eva Bartošová 1.st 2.B eva.bartosova@zskom.cz
Tereza Bartošová 1.st  5.A tereza.bartosova@zskom.cz
Ilona Birkeová  ŠD  – ilona.birkeova@zskom.cz
Eliška Buchalová pdg. a školní asistent, ŠD  – eliska.buchalova@zskom.cz
Mgr. Jana Cejnarová 
D, Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz
 Mgr. Daniel Flégl D, Z 8.B daniel.flegl@zskom.cz
Jana Hrušovská pdg. asistent jana.hrusovska@zskom.cz
Gabriela Janečková pdg. asistent gabriela.janeckova@zskom.cz
Hana Janková ŠD   hana.jankova@zskom.cz
Natalia Kalivodová  RJ, Tv   natalia.kalivodova@zskom.cz
Mgr. Květa Kopecká Čj,Bi  6.A kveta.kopecka@zskom.cz
Mgr. Ivana Králová  1.st  2.A ivana.kralova@zskom.cz
Mgr. Irena Kupková    Bi,Ch   – irena.kupkova@zskom.cz
Markéta Lorencová  ŠD  – marketa.lorencova@zskom.cz
Mgr. Petr Lukeš  TV, Z 7.A petr.lukes@zskom.cz
Mgr. Renata Majerská  1.st  1.A renata.majerska@zskom.cz
Livia Matějů pdg. asistent livia.mateju@zskom.cz
Eva Maurová pdg. asistent  – eva.maurova@zskom.cz
Mgr. Vladimír Milt  F,Zt  – vladimir.milt@zskom.cz
Mgr. Pavel Mráz Inf, D,Z  – pavel.mraz@zskom.cz
Mgr. Bc. Zuzana Myška Vodehnalová Vv  – zuzana.myskavodehnalova@zskom.cz
Mgr. Soňa Novotná  sp.ped.. ŠD   – sona.novotna@zskom.cz
Bc. Michaela Novotná Čj,sp.ped.  8.A
michaela.novotna@zskom.cz
Mgr. Václav Nýč  1.st  5.B vaclav.nyc@zskom.cz
Mgr. Tereza Nýčová Aj  7.B tereza.nycova@zskom.cz
Jan Pelc  pdg. asistent jan.pelc@zskom.cz
Tereza Pelcová pdg. asistent tereza.pelcova@zskom.cz
Jiří Pelikán Inf jiri.pelikan@zskom.cz
Ing. Eva Pelikánová M,Nj  9.A eva.pelikanova@zskom.cz
Mgr. Petra Podsedníková 1.st. 1.B petra.podsednikova@zskom.cz
Mgr. Mariana Popovych pdg. asistent mariana.popovich@zskom.cz
Mgr. Karolína Prouzová    1.st. 4.B karolina.prouzova@zskom.cz
Ing. Adéla Rejchrtová

1.st

tč. MD

adela.rejchrtová@zskom.cz
Vendula Rašková pdg. asistent  – vendula.raskova@zskom.cz
  Mgr. Ilona Rázlová  Čj,Ov  6.B ilona.razlova@zskom.cz
  Mgr. Dagmar Remešová 1.st  3.A dagmar.remesova@zskom.cz
Mgr. Jitka Suchánková M,Ch   jitka.suchankova@zskom.cz
Mgr. Eva Stehlíková 1.st. 4.A eva.sefcova@zskom.cz
Mgr. Lenka Tláskalová  1.st  3.B lenka.tlaskalova@zskom.cz
Iveta Ulrichová, DiS et DiS pdg. asistent iveta.ulrichova@zskom.cz
Romana Valášková  Bi,Ch 9.B romana.valaskova@zskom.cz
Veronika Volínová pdg. asistent veronika.volinova@zskom.cz

 

Nepedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2023-2024

Birkeová Ilona
Janková Hana
Koníčková Jarmila
Lukavská Blanka
Papež Ivan
Papežová Vladimíra
Piecová Helena
Knoulich Vladimíra

 

Zavřít