Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci

Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2021-2022

Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt
Tereza Bartošová pdg. asistent  – tereza.bartosova@zskom.cz
Ilona Birkeová pdg. asistent  – ilona.birkeova@zskom.cz
Eliška Buchalová pdg. asistent  – eliska.buchalova@zskom.cz
Mgr. Jana Cejnarová 
D, Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz
Mgr. Jakub Fabián  – jakub.fabian@zskom.cz
  Mgr. Daniel Flégl D, Z 6.B daniel.flegl@zskom.cz
Jana Hrušovská pdg. asistent jana.hrusovska@zskom.cz
  Hana Janková ŠD   hana.jankova@zskom.cz
Adéla Ješinová pdg. asistent  – adela.jesinova@zskom.cz
 Natalia Kalivodová pdg. asistent, RJ, Tv   natalia.kalivodova@zskom.cz
  Mgr. Květa Kopecká Čj,Bi  4.A kveta.kopecka@zskom.cz
  Mgr. Ivana Králová  1.st  3.A ivana.kralova@zskom.cz
  Mgr. Irena Kupková    Bi,Ch   – irena.kupkova@zskom.cz
Daniela Lipenská  ŠD  – daniela.lipenska@zskom.cz
Markéta Lorencová  ŠD  – marketa.lorencova@zskom.cz
  Mgr. Petr Lukeš  TV, Z 9.A petr.lukes@zskom.cz
  Mgr. Renata Majerská  1.st  2.A renata.majerska@zskom.cz
  Mgr. Vladimír Milt  F,Zt  – vladimir.milt@zskom.cz
Mgr. Zuzana Myška Vodehnalová Vv  – zuzana.myskavodehnalova@zskom.cz
 Mgr. Tereza Navrátilová Aj (t.č. MD)  – tereza.navratilova@zskom.cz
  Mgr. Soňa Novotná  sp.ped.   – sona.novotna@zskom.cz
  Bc. Michaela Novotná Čj,sp.ped.  6.A
michaela.novotna@zskom.cz
  Mgr. Václav Nýč  1.st  5.A vaclav.nyc@zskom.cz
Mgr. Tereza Nýčová Aj  – tereza.nycova@zskom.cz
 Tereza Pelcová pdg. asistent tereza.pelcova@zskom.cz
  Ing. Eva Pelikánová M,Nj  7.A eva.pelikanova@zskom.cz
  Mgr. Petra Podsedníková   1.st  2.B petra.podsednikova@zskom.cz
Mgr. Karolína Prouzová    1.st.  5.B karolina.prouzova@zskom.cz
  Mgr. Ilona Rázlová  Čj,Ov  8.A ilona.razlova@zskom.cz
  Mgr. Dagmar Remešová 1.st  1.A dagmar.remesova@zskom.cz
  Mgr. Jitka Suchánková M,Ch   jitka.suchankova@zskom.cz
  Mgr. Lenka Tláskalová  1.st  1.B lenka.tlaskalova@zskom.cz
         Romana Valášková  Bi,Ch  7.B romana.valaskova@zskom.cz
 

 

Nepedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2021-2022

Birkeová Ilona
Činčerová Markéta
Hofmanová Jana
Janková Hana
Koníčková Jarmila
Lukavská Blanka
Papež Ivan
Piecová Helena
Vacková Vladimíra

 

Zavřít