Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, 

                             provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci

     Pedagogičtí  pracovníci

 

  Učítel  Aprobace  Třídní učitel  Kontakt
  Mgr. Dagmar Bartoňová  1.st  4.A dagmar.bartonova@zskom.cz
           Ilona Birkeová  pdg. asistent   ilona.birkeova@zskom.cz
  Mgr. Daniel Flégl  Tv,Z  6.A daniel.flegl@zskom.cz
         Anna Herzigová pdg. asistent   anna.herzigova@zskom.cz
  Mgr. Lada Kaválková  1.st  1.B lada.kavalkova@zskom.cz
  Mgr. Květa Kopecká  Čj,Bi  6.B kveta.kopecka@zskom.cz
  Mgr. Ivana Králová      1.st  3.A ivana.kralova@zskom.cz
  Mgr. Zdislava Kratěnová  Aj   zdislava.kratenova@zskom.cz
  Mgr. Irena Kupková  Bi,Ch   - irena.kupkova@zskom.cz
  Mgr. Petr Lukeš  TV, Z   petr.lukes@zskom.cz
  Mgr. Renata Majerská  1.st  2.A renata.majerska@zskom.cz
  Mgr. Vladimír Milt  F,Zt   - vladimir.milt@zskom.cz
  Mgr. Soňa Novotná  sp.p.  8.B sona.novotna@zskom.cz
  Mgr. Václav Nýč  1.st  3.B vaclav.nyc@zskom.cz
  Bc. Michaela Novotná   Čj,sp.p.   michaela.novotna@zskom.cz
  Ing. Eva Pelikánová  M,Nj  8.B eva.pelikanova@zskom.cz
  Mgr. Petra Podsedníková  1.st  1.A petra.podsednikova@zskom.cz
  Mgr. Ilona Rázlová  Čj,Ov  9.A ilona.razlova@zskom.cz
  Mgr. Dagmar Remešová  1.st  5.A dagmar.remesova@zskom.cz
  Mgr. Olga Slavíková  Hv, Vv  7.A olga.slavikova@zskom.cz
  Mgr. Jitka Suchánková  M,Ch   - jitka.suchankova@zskom.cz
  Mgr. Lenka Tláskalová  1.st  2.B lenka.tlaskalova@zskom.cz
         Romana Valášková  Bi,Ch  9.B romana.valaskova@zskom.cz
  Mgr. Ludmila Válková  Vv   - ludmila.valkova@zskom.cz

 

      Vychovatelky školní družiny a školního klubu  

  Hana Janková  3. oddělení ŠD hana.jankova@zskom.cz
  Mgr. Soňa Novotná (vedoucí ŠD)  4. oddělení ŠD + ŠK sona.novotna@zskom.cz
  Daniela Lipenská  1. oddělení ŠD daniela.lipenska@zskom.cz
  Markéta Lorencová  2. oddělení ŠD marketa.lorencova@zskom.cz

     Provozní zaměstnanci školy

Zaměstnanec Funkce
  Jana Hofmanová uklízečka
  Hana Janková adm. pracovnice
  Jarmila Koníčková uklízečka
  Ivan Papež školník
  Blanka Lukavská ekonomka
Mgr. Lidmila Tůmová školní asistent
  Renata  Zajíčková uklízečka

     Externí spolupracovníci

 

Zaměstnanec Funkce
  Bc. Kristýna Rydlová učitelka náboženství