Činnost ve ŠD a ŠK

Plán doprovodných programů a akcí ŠD a ŠK

 • zahájení školního roku
 • orientační závod „O pohár ředitele školy“
 • výtvarná soutěž pro všechna odd. ŠD „Draci“ nebo „Strašidla“
 • víkendové pobyty a výlety v přírodě
 • vánoční posezení s nadílkou dárků
 • Mikuláš chodí školou
 • turnaj ve vybíjené pro I. st.
 • Masopust
 • karneval ve školní družině
 • loučení se zimou – vynášení „Moreny“
 • oblastní soutěž ve vybíjené ŠD
 • turnaj ve florbalu, přehazované (dle výběru)
 • atletika v ŠD
 • turnaj v bowlingu „O pohár ředitele školy“
 • oblastní kolo v lehké atletice
 • příprava vystoupení na školní akademii
 • turnaj ve sportovní aktivitě pro 2. st.
 • Den dětí – zábavné odpoledne na šk. zahradě
 • okresní atletika Náchod
 • školní akademie pro rodiče a žáky školy
 • turnaj ve volejbale – učitelé a žáci II. st.
 • minivolejbal – 1.ročníky
 • spaní ve škole

Doprovodné akce přizpůsobujeme přáním organizací, školy a města.

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník