Speciální pedagog

Mgr. Soňa Novotná, DiS

  • logopedická péče pro žáky školy
  • poradenské práce pro zákonné zástupce žáků
  • speciální pedagogická péče

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny probíhají ve školním klubu

den od do
pondělí 10:00 11:00
čtvrtek 15:00 16:00

Kontaktní informace

Telefon
723 270 643
E-mail
sona.novotna@zskom.cz

Bc. Michaela Novotná

  • vede intervenční a speciálně pedagogickou péči
  • pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky, u kterých je riziko vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
  • poskytuje intervenční, metodické, koordinační a reedukační činnosti
  • zapojuje se do řešení školní neúspěšnosti a řeší problémy žáků spojených s výukou
  • poskytuje informační činnosti pro zákonné zástupce a pedagogy školy

Konzultační hodiny

den od do
pondělí 11.45 13.30
středa 9.30 9.50
10.35 11.30
čtvrtek 14.00 15.00

Kontaktní informace

Telefon
775 270 641
E-mail
michaela.novotna@zskom.cz
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník