Školní jídelna

Informace o úhradě stravného ve školní restauraci SCOLAREST- zařízení školního stravování spol. s r.o.

Vážení rodiče ,
stravování v Základní škole Komenského 15, kterou  navštěvuje Vaše dcera/syn, zajišťuje společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o. Jsme firma, která v České republice působí od roku 1991 a zvláště ve školním stravování nabízíme služby, které patří mezi nadstandardní. Jsme rádi, že můžeme v tuto chvíli oslovit i Vás.    Naše školní restaurace nabízí svým strávníkům následující způsob stravování:

 • hosté školní restaurace si vybírají z aktuální nabídky jídel
 • jídla si předem NEOBJEDNÁVAJÍ (žádný oběd se neodhlašuje a nepropadá)
 • součástí nabídky jsou ovocné a zeleninové saláty, dezerty , nápoje a svačinový provoz

Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o., je nezbytné dodržet několik zásadních kroků :

 • vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u pracovníka Eurestu
 • zakoupit si stravovací čip pro evidenci odebraných obědů a jiného sortimentu
 • cena čipu 150,- Kč
 • každý strávník bude mít zřízeno konto, kde budou zaznamenávány pohyby(nabití konta, konzumace, vybití konta)
 • veškeré pohyby na kontě je možné sledovat přes internetový portál www.skoly.scolarest.cz
 • na portálu můžete po provedení bezplatné registrace (vygenerováním autorizačního kódu , který předá nebo zašle
  e-mailem na požádání pracovník Eurestu) získat informaci o:
  • konzumaci
  • stavu zůstatku na účtu
  • možnosti zákazu prodeje určitého sortimentu
  • nastavení finančního denního limitu čerpání
  • možnosti posílání výše zůstatku SMS zprávou
  • jídelníčku a případné objednávce jídla
 • platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu, částku dle svého uvážení
 • platbu provádějte ve prospěch účtu společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o
  • převodním příkazem ze svého bankovního účtu
  • vkladem hotovosti u některé pobočky KB za poplatek
  • distribuce přihlášek a prodej nových čipů je zajištěn v kanceláři školní jídelny

Ceník jídel pro školní rok 2020/2021

Menu : polévka, hlavní jídlo, nápoj a  denně přídavek

Věk Cena
6 – 10 let MENU 27,00 Kč
11 – 14 let MENU 28,00 Kč
15 a více let MENU 31,00 Kč

Jakékoliv informace ke stravování Vám ochotně poskytne:

vedoucí provozu paní Milena Šafaříková  – tel. 731 438 314
vedoucí školní restaurace paní Silvie Timurová – tel: 491 474 156

VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o. najdete zde.

Virtuální prohlídka

Reakce na dotazy rodičů

 Zařazení žáků do věkové skupiny

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku,  ve kterém dosahují věku dle věkových skupin. Toto stanoví Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

Věkové skupiny :          6-10 let, 11-14 let, 15  a více let

( např. žák, který dovrší věku 11 let během  školního roku, např. 5.10., je již od 1.9. zařazen do věkové skupiny 11-14 let.)

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník