Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci

Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2021-2022

Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt
Tereza Bartošová pdg. asistent  – tereza.bartosova@zskom.cz
Ilona Birkeová pdg. asistent  – ilona.birkeova@zskom.cz
Eliška Buchalová pdg. asistent  – eliska.buchalova@zskom.cz
Mgr. Jana Cejnarová 
D, Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz
Mgr. Jakub Fabián  – jakub.fabian@zskom.cz
  Mgr. Daniel Flégl D, Z 6.B daniel.flegl@zskom.cz
Jana Hrušovská pdg. asistent jana.hrusovska@zskom.cz
  Hana Janková ŠD   hana.jankova@zskom.cz
Adéla Ješinová pdg. asistent  – adela.jesinova@zskom.cz
 Natalia Kalivodová pdg. asistent, RJ, Tv   natalia.kalivodova@zskom.cz
  Mgr. Květa Kopecká Čj,Bi  4.A kveta.kopecka@zskom.cz
  Mgr. Ivana Králová  1.st  3.A ivana.kralova@zskom.cz
  Mgr. Irena Kupková    Bi,Ch   – irena.kupkova@zskom.cz
Daniela Lipenská  ŠD  – daniela.lipenska@zskom.cz
Markéta Lorencová  ŠD  – marketa.lorencova@zskom.cz
  Mgr. Petr Lukeš  TV, Z 9.A petr.lukes@zskom.cz
  Mgr. Renata Majerská  1.st  2.A renata.majerska@zskom.cz
  Mgr. Vladimír Milt  F,Zt  – vladimir.milt@zskom.cz
Mgr. Zuzana Myška Vodehnalová Vv  – zuzana.myskavodehnalova@zskom.cz
 Mgr. Tereza Navrátilová Aj (t.č. MD)  – tereza.navratilova@zskom.cz
  Mgr. Soňa Novotná  sp.ped.   – sona.novotna@zskom.cz
  Bc. Michaela Novotná Čj,sp.ped.  6.A
michaela.novotna@zskom.cz
  Mgr. Václav Nýč  1.st  5.A vaclav.nyc@zskom.cz
Mgr. Tereza Nýčová Aj  – tereza.nycova@zskom.cz
 Tereza Pelcová pdg. asistent tereza.pelcova@zskom.cz
  Ing. Eva Pelikánová M,Nj  7.A eva.pelikanova@zskom.cz
  Mgr. Petra Podsedníková   1.st  2.B petra.podsednikova@zskom.cz
Mgr. Karolína Prouzová    1.st.  5.B karolina.prouzova@zskom.cz
  Mgr. Ilona Rázlová  Čj,Ov  8.A ilona.razlova@zskom.cz
  Mgr. Dagmar Remešová 1.st  1.A dagmar.remesova@zskom.cz
  Mgr. Jitka Suchánková M,Ch   jitka.suchankova@zskom.cz
  Mgr. Lenka Tláskalová  1.st  1.B lenka.tlaskalova@zskom.cz
         Romana Valášková  Bi,Ch  7.B romana.valaskova@zskom.cz
 

 

Nepedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2021-2022

Birkeová Ilona
Činčerová Markéta
Hofmanová Jana
Janková Hana
Koníčková Jarmila
Lukavská Blanka
Papež Ivan
Piecová Helena
Vacková Vladimíra

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník