Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci

Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2023-2024

Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt
Tereza Bartošová 1.st  5.A tereza.bartosova@zskom.cz
Ilona Birkeová  ŠD  – ilona.birkeova@zskom.cz
Eliška Buchalová pdg. a školní asistent, ŠD  – eliska.buchalova@zskom.cz
Mgr. Jana Cejnarová 
D, Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz
 Mgr. Daniel Flégl D, Z 8.B daniel.flegl@zskom.cz
Jana Hrušovská pdg. asistent jana.hrusovska@zskom.cz
Hana Janková ŠD   hana.jankova@zskom.cz
Natalia Kalivodová  RJ, Tv   natalia.kalivodova@zskom.cz
Mgr. Květa Kopecká Čj,Bi  6.A kveta.kopecka@zskom.cz
Mgr. Ivana Králová  1.st  2.A ivana.kralova@zskom.cz
Mgr. Irena Kupková    Bi,Ch   – irena.kupkova@zskom.cz
Markéta Lorencová  ŠD  – marketa.lorencova@zskom.cz
Mgr. Petr Lukeš  TV, Z 7.A petr.lukes@zskom.cz
Mgr. Renata Majerská  1.st  1.A renata.majerska@zskom.cz
Eva Maurová pdg. asistent  – eva.maurova@zskom.cz
Mgr. Vladimír Milt  F,Zt  – vladimir.milt@zskom.cz
Mgr. Pavel Mráz Inf, D,Z  – pavel.mraz@zskom.cz
Mgr. Bc. Zuzana Myška Vodehnalová Vv  – zuzana.myskavodehnalova@zskom.cz
Mgr. Tereza Navrátilová Aj (t.č. MD)  – tereza.navratilova@zskom.cz
Mgr. Soňa Novotná  sp.ped.. ŠD   – sona.novotna@zskom.cz
Bc. Michaela Novotná Čj,sp.ped.  8.A
michaela.novotna@zskom.cz
Mgr. Václav Nýč  1.st  5.B vaclav.nyc@zskom.cz
Mgr. Tereza Nýčová Aj  7.B tereza.nycova@zskom.cz
Jan Pelc  pdg. asistent jan.pelc@zskom.cz
Tereza Pelcová pdg. asistent tereza.pelcova@zskom.cz
Ing. Eva Pelikánová M,Nj  9.A eva.pelikanova@zskom.cz
Mgr. Petra Podsedníková 1.st. 1.B petra.podsednikova@zskom.cz
Mgr. Mariana Popovych pdg. asistent mariana.popovich@zskom.cz
Mgr. Karolína Prouzová    1.st. 4.B karolina.prouzova@zskom.cz
Ing. Adéla Rejchrtová 1.st 2.B adela.rejchrtová@zskom.cz
Vendula Rašková pdg. asistent   vendula.raskova@zskom.cz
  Mgr. Ilona Rázlová  Čj,Ov  6.B ilona.razlova@zskom.cz
  Mgr. Dagmar Remešová 1.st  3.A dagmar.remesova@zskom.cz
Mgr. Jitka Suchánková M,Ch   jitka.suchankova@zskom.cz
Mgr. Eva Šefcová 1.st. 4.A eva.sefcova@zskom.cz
Mgr. Lenka Tláskalová  1.st  3.B lenka.tlaskalova@zskom.cz
Iveta Ulrichová, DiS et DiS pdg. asistent iveta.ulrichova@zskom.cz
Romana Valášková  Bi,Ch 9.B romana.valaskova@zskom.cz
Veronika Volínová pdg. asistent veronika.volinova@zskom.cz

 

Nepedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2023-2024

Birkeová Ilona
Janková Hana
Koníčková Jarmila
Lukavská Blanka
Papež Ivan
Papežová Vladimíra
Piecová Helena
Knoulich Vladimíra

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník