Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci

Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2022-2023

Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt
Tereza Bartošová 1.st  4.A tereza.bartosova@zskom.cz
Ilona Birkeová školní asistent, ŠD  – ilona.birkeova@zskom.cz
Eliška Buchalová pdg. asistent  – eliska.buchalova@zskom.cz
Mgr. Jana Cejnarová 
D, Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz
Mgr. Jakub Fabián Inf  – jakub.fabian@zskom.cz
  Mgr. Daniel Flégl D, Z 7.B daniel.flegl@zskom.cz
Jana Hrušovská pdg. asistent jana.hrusovska@zskom.cz
Hana Janková ŠD   hana.jankova@zskom.cz
Ing. Adéla Ješinová 1.st  1.B adela.jesinova@zskom.cz
Natalia Kalivodová  RJ, Tv   natalia.kalivodova@zskom.cz
  Mgr. Květa Kopecká Čj,Bi  5.A kveta.kopecka@zskom.cz
  Mgr. Ivana Králová  1.st  1.A ivana.kralova@zskom.cz
  Mgr. Irena Kupková    Bi,Ch   – irena.kupkova@zskom.cz
Daniela Lipenská  ŠD  – daniela.lipenska@zskom.cz
Markéta Lorencová  ŠD  – marketa.lorencova@zskom.cz
 Mgr. Petr Lukeš  TV, Z 6.A petr.lukes@zskom.cz
 Mgr. Renata Majerská  1.st  3.A renata.majerska@zskom.cz
Eva Maurová pdg. asistent  – eva.maurova@zskom.cz
  Mgr. Vladimír Milt  F,Zt  – vladimir.milt@zskom.cz
Mgr. Bc. Zuzana Myška Vodehnalová Vv  – zuzana.myskavodehnalova@zskom.cz
 Mgr. Tereza Navrátilová Aj (t.č. MD)  – tereza.navratilova@zskom.cz
  Mgr. Soňa Novotná  sp.ped.   – sona.novotna@zskom.cz
  Bc. Michaela Novotná Čj,sp.ped.  7.A
michaela.novotna@zskom.cz
  Mgr. Václav Nýč  1.st  4.B vaclav.nyc@zskom.cz
Mgr. Tereza Nýčová Aj  6.B tereza.nycova@zskom.cz
 Jan Pelc  pdg. asistent jan.pelc@zskom.cz
 Tereza Pelcová pdg. asistent tereza.pelcova@zskom.cz
  Ing. Eva Pelikánová M,Nj  8.A eva.pelikanova@zskom.cz
Mgr. Mariana Popovych pdg. asistent 1.A mariana.popovich@zskom.cz
Mgr. Karolína Prouzová    1.st. 3.B karolina.prouzova@zskom.cz
Vendula Rašková pdg. asistent  4.A vendula.raskova@zskom.cz
  Mgr. Ilona Rázlová  Čj,Ov  9.A ilona.razlova@zskom.cz
  Mgr. Dagmar Remešová 1.st  2.A dagmar.remesova@zskom.cz
Anna Siryk pdg. asistent 1.B anna.siryk@zskom.cz
Bc. Audrone Švorcová ŠD  – audrone.svorcova@zskom.cz
  Mgr. Jitka Suchánková M,Ch   jitka.suchankova@zskom.cz
  Mgr. Lenka Tláskalová  1.st  2.B lenka.tlaskalova@zskom.cz
Iveta Ulrichová, DiS et DiS pdg. asistent 8.A iveta.ulrichova@zskom.cz
 Romana Valášková  Bi,Ch 8.B romana.valaskova@zskom.cz
Veronika Volínová pdg. asistent  4.B veronika.volinova@zskom.cz

 

Nepedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2022-2023

Birkeová Ilona
Činčerová Markéta
Hofmanová Jana
Janková Hana
Koníčková Jarmila
Lukavská Blanka
Papež Ivan
Piecová Helena
Vacková Vladimíra

 

Zavřít