Spolek rodičů

Občanské sdružení Spolek rodičů při ZŠ Komenského je organizace, jejímž posláním je napomáhat k partnerské spolupráci mezi vedením školy, učiteli, rodiči a dětmi. Spolek zastupuje Rada rodičů, tvořená zvolenými zástupci z jednotlivých tříd. Tato rada se schází obvykle jedenkrát za pololetí, a to při třídních schůzkách. Zástupci jednotlivých tříd se schází s rodiči ve třídách 15 minut před zahájením třídních schůzek.

Věříme, že díky těmto setkáním se vytvoří prostor pro lepší komunikaci mezi rodiči a také mezi rodiči a radou. Je samozřejmostí, že se na členy rady každý rodič může obrátit nejenom při třídních schůzkách, ale i během celého školního roku.

Rámec činnosti Spolku rodičů při ZŠ Komenského

  1. Přenos informací mezi rodiči, spolkem a školou
  2. Organizování akcí
  3. Řešení podnětů, problémů a potřebných věcí provozního a organizačního charakteru (organizace akcí, běžný chod školy, pravidla, …)
  4. Řešení podnětů, požadavků a problémů spojených s výukou (podněty od rodičů žáků, náměty na zlepšení výuky, …)
  5. Rozpočet, granty, finanční podpora vybraných aktivit, atp. (Přerozdělení vybraných příspěvků v souladu se záměry spolku, podpora získávání finančních prostředků pro školu /fundraising/, podpora grantových aktivit
  6. Vyžadování a podpora odborné úrovně učitelů (vytváření povědomí o trendech a potřebných inovacích v práci učitele ZŠ v 21. století, zajištění podpůrných aktivit pro profesní rozvoj učitelů – zdroje informací, semináře, aj. podpora a obhajoba zájmů učitelů spojených s odborným růstem)
  7. Podpora a vyžadování progresivních přístupů a metod v jednotlivých předmětech
  8. Podpora spolupráce mezi školami, školskou radou, zřizovatelem a jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci

Ve školním roce 2021/2021 pracuje Rada rodičů v následujícím složení

 

Třída Jméno E-mail Telefon Funkce
1.A Mgr. Jakub Fabián fabian.jakub@gmail.com
1.B Miloslava Škodová skodovamila@email.cz
2.A Mgr. Tereza Navrátilová indiankatery@seznam.cz 732191199 místopředseda
2.B Mgr. Marie Petrová tomasova.marie@seznam.cz
3.A Petr Záhrobský zahrobsky80@gmail.com
4.A Aneta Vondřejcová, DiS. duhakamsepodivas@gmail.com
5.A Hana Rindová hanarindova@email.cz 776629080
5.B Ing. Otakar Krásný karborund@centrum.cz
6.A MUDr. Ingrid Scheuflerová ingrid.sch@seznam.cz 777204138
6.B Ing. Štěpán Válek, Ph.D. valekstepan@gmail.com 778761463 předseda
7.A Ing. Martin Čejchan cejchy@seznam.cz  724961416 pokladník
7.B Šárka Bervidová sarkabervidova@seznam.cz 728505440
8.A Bc. Adéla Vrzáčková adela.74@seznam.cz  606809521
9.A Tomáš Rousek rousek@sendme.cz

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník