Spolek rodičů

Občanské sdružení Spolek rodičů při ZŠ Komenského je organizace, jejímž posláním je napomáhat k partnerské spolupráci mezi vedením školy, učiteli, rodiči a dětmi. Spolek zastupuje Rada rodičů, tvořená zvolenými zástupci z jednotlivých tříd. Tato rada se schází obvykle jedenkrát za pololetí, a to při třídních schůzkách. Zástupci jednotlivých tříd se schází s rodiči ve třídách 15 minut před zahájením třídních schůzek.

Věříme, že díky těmto setkáním se vytvoří prostor pro lepší komunikaci mezi rodiči a také mezi rodiči a radou. Je samozřejmostí, že se na členy rady každý rodič může obrátit nejenom při třídních schůzkách, ale i během celého školního roku.

Rámec činnosti Spolku rodičů při ZŠ Komenského

  1. Přenos informací mezi rodiči, spolkem a školou
  2. Organizování akcí
  3. Řešení podnětů, problémů a potřebných věcí provozního a organizačního charakteru (organizace akcí, běžný chod školy, pravidla, …)
  4. Řešení podnětů, požadavků a problémů spojených s výukou (podněty od rodičů žáků, náměty na zlepšení výuky, …)
  5. Rozpočet, granty, finanční podpora vybraných aktivit, atp. (Přerozdělení vybraných příspěvků v souladu se záměry spolku, podpora získávání finančních prostředků pro školu /fundraising/, podpora grantových aktivit
  6. Vyžadování a podpora odborné úrovně učitelů (vytváření povědomí o trendech a potřebných inovacích v práci učitele ZŠ v 21. století, zajištění podpůrných aktivit pro profesní rozvoj učitelů – zdroje informací, semináře, aj. podpora a obhajoba zájmů učitelů spojených s odborným růstem)
  7. Podpora a vyžadování progresivních přístupů a metod v jednotlivých předmětech
  8. Podpora spolupráce mezi školami, školskou radou, zřizovatelem a jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci

Ve školním roce 2022/2023 pracuje Rada rodičů v následujícím složení

 

Třída Jméno E-mail Telefon Funkce
1.A Eva Záhrobská eva.zahrobska@gmail.com 777124564
1.B Janešová Lucie radekjanes@seznam.cz 734252228
2.A Mgr. Adéla Fabiánová fabianova.adela@gmail.com
2.B Ing. Stanislav Páca stanislav.paca@gmail.com
3.A Mgr. Tereza Navrátilová indiankatery@seznam.cz 732191199 místopředseda
3.B Mgr. Marie Petrová tomasova.marie@seznam.cz
4.A Petr Záhrobský zahrobsky80@gmail.com
4.B
5.A Aneta Vondřejcová, DiS. duhakamsepodivas@gmail.com
6.A Hana Rindová hanarindova@email.cz 776629080
6.B Veronika Volínová vercavolinova@atlas.cz
7.A MUDr. Ingrid Scheuflerová ingrid.sch@seznam.cz 777204138
7.B Ing. Štěpán Válek, Ph.D. valekstepan@gmail.com 778761463 předseda
8.A Ing. Martin Čejchan cejchy@seznam.cz  724961416 pokladník
8.B Eva Tupcová eva.tupcova@seznam.cz 603795346
9.A Bc. Adéla Vrzáčková adela.74@seznam.cz  606809521

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník