Metodik prevence

Bc. Michaela Novotná

 • sestavuje preventivní program
 • plánuje aktivity zaměřené na prevenci
 • vede si deník metodika prevence, v němž zaznamenává veškeré aktivity spojené s výkonem funkce
 • účastní se setkání metodiků prevence, setkání škol zapojených do preventivního programu realizovaného centrem PP Semiramis z.ú.
 • spolupracuje se školní psycholožkou, organizuje konzultace
 • tvoří projekty
 • spolupracuje na projektech zajišťujících mimořádné dotace pro prevenci
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, okresní metodičkou
 • řeší a eviduje rizikové chování na půdě škol
 • poskytuje materiály ostatním pracovníkům školy a rodičům žáků
 • provádí evaluaci cílů stanovených v preventivním programu

Úřední hodiny

pondělí – 11.45 – 13.30

středa –  9.30 –   9.50  10.35 – 11.30

čtvrtek –  14.00 –  15.00

Kontaktní informace

Kontaktní telefon

491 474 264
Mobilní telefon
775 270 641
e-mail
michaela.novotna@zskom.cz
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník