Metodik prevence

Bc. Michaela Novotná

 • sestavuje preventivní program
 • plánuje aktivity zaměřené na prevenci
 • vede si deník metodika prevence, v němž zaznamenává veškeré aktivity spojené s výkonem funkce
 • účastní se setkání metodiků prevence, setkání škol zapojených do preventivního programu realizovaného centrem PP Semiramis z.ú.
 • spolupracuje se školní psycholožkou, organizuje konzultace
 • tvoří projekty
 • spolupracuje na projektech zajišťujících mimořádné dotace pro prevenci
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, okresní metodičkou
 • řeší a eviduje rizikové chování na půdě škol
 • poskytuje materiály ostatním pracovníkům školy a rodičům žáků
 • provádí evaluaci cílů stanovených v preventivním programu

 

 Konzultační hodiny:

 

Pondělí 12.45 – 13.30 hod.

Středa 13.00 – 14.30 hod.

Čtvrtek 9.30 – 10.15 hod.

 

Dále kdykoli v odpoledních hodinách po telefonické nebo e-mailové domluvě.

 

E-mail: michaela.novotna@zskom.cz

misaweb@centrum.cz

Tel.: 775 270 641

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník