Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd ve školním roce 2021-2022

Kritéria pro přijímání žáků

Spádová oblast ZŠ Komenského 15 v Novém Městě nad Metují

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání   

Zápisový dotazník

Prohlášení o vzájemné shodě zákonných zástupců

Žádost o odklad školní docházky

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2021-2022

 

 

 

 

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník