Zápis do 1. tříd

Předběžný termín zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2022-2023 je čtvrtek 7. a pátek 8. dubna 2022 v čase od 14.h do 17.h.

Termín dodatečného zápisu je čtvrtek 21. dubna 2022 od 13.00 do 14.00h.

Předpokládaný počet tříd – 2.

S dítětem se k zápisu dostaví jeho zákonný zástupce, který si přinese občanský průkaz a doklad o rodném čísle dítěte

Informace k zápisu

Zápis do 1. ročníku pro ukrajinské děti

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2022-2023

Spádové oblasti

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Prohlášení o shodě zákonných zástupců

Žádost o odklad školní docházky

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2022-2023

 

 

 

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník