Školní psycholog

 Mgr. Jiřina Borůvková

  • vykonává konzultační, poradenskou a intervenční činnost
  • provádí diagnostiku, depistáž žáků
  • pečuje o integrované žáky ve škole i mimo ni (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
  • individuálně pracuje se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
  • poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
  • konzultuje se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
  • spolupracuje se zdravotnickými i jinými organizacemi mimo školní zařízení
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník