Kroužky

  • Kroužek je placen pololetně.
  • Cena 30,-Kč týdně, platba předem na pololetí.
  • Kroužky trvající více než jednu vyučovací hodinu a kroužek přemýšlení(Feuerstein)/ 50,- Kč týdně.

Žák se zavazuje navštěvovat kroužek celé pololetí.

Při ŠD je otevřen kroužek barevného volejbalu a vybíjené, do kterého se mohou
přihlásit i děti mimo ŠD. Podrobné informace dostanete ve školní družině.

Seznam kroužků

Název kroužku Vedoucí Termín konání
Školní časopis Mgr. M.Novotná dle rozvrhu a zájmu dětí
Angličtina pro 1.roč. Mgr. M.Novotná dle rozvrhu a zájmu dětí
Angličtina pro 7.-9.roč.(konverzace) Mgr. M.Novotná dle rozvrhu a zájmu dětí
Angličtina pro 1.stupeň Atlanta-pokračující děti z MŠ Na Františku
Florbal pro 1.stupeň  Mgr. D.Flégl  Čt 14.15 – 15.15
Barevný volejbal pro 1.-5.roč.  Mgr.S.Novotná ,Lorencová  Po (13.15 – 14.15 a 14.15 – 15.15)
Vybíjená pro 4. a 5.roč.  M. Lorencová Út 15.00 – 16.00
Keramika pro 1.-5.roč. O.Slavíková Po vyberte si čas:
13.30 – 14.30, 14.30 – 15.30
Keramika pro 4.-9.roč. Mgr. Rázlová dle rozvrhu a zájmu dětí
Výtvarný pro II. stupeň Mgr. O.Slavíková Út 15.00 – 16.-30
Příprava na přijímací zk.( Čj – 9.r. ) Mgr. I.Rázlová dle rozvrhu a zájmu dětí
Příprava na přijímací zk.( M – 9.r.) Mgr. J.Suchánková  dle rozvrhu a zájmu dětí
Matematika krok za krokem Ing. E.Pelikánová dle rozvrhu a zájmu dětí
Přírodovědný 2.-5.roč.  Mgr.Nýč  Út 13.30 – 14.30
Přírodovědný pro 2.st.  Mgr. K. Kopecká  dle rozvrhu zájmu dětí
 Fotografický 5.-9.roč.  Mgr.S.Novotná, M.Novotný  dle rozvrhu a zájmu dětí
 Logopedická péče 1.roč. Mgr.S.Novotná  dle rozvrhu a zájmu dětí

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník