Kroužky 2019-2020

  • Kroužek je placen pololetně.
  • Cena 30,-Kč týdně, platba předem na pololetí.
  • Kroužky trvající více než jednu vyučovací hodinu a kroužek přemýšlení(Feuerstein)/ 50,- Kč týdně.
  • Florbalová liga má registrační poplatek 100 Kč/pololetí.
  • Atlanta a VoCe mají vlastní ceny
  • Věda nás baví – přihláška, cena a informace na www.vedanasbavi.cz

Žák se zavazuje navštěvovat kroužek celé pololetí.

Seznam placených kroužků

Název kroužku Vedoucí Termín konání
Čtenářský klub Bc.. M.Novotná dle rozvrhu a zájmu dětí
Angličtina pro 1.roč. Bc. M.Novotná Čt 12.-13.h
Angličtina pro 6.-9.roč.(konverzace) Bc. M.Novotná dle rozvrhu a zájmu dětí
Angličtina pro 1.stupeň Atlanta-pokračující děti z MŠ Na Františku
Florbal pro 1.stupeň  Mgr. D.Flégl  Pá 6.45 – 7.45
Barevný volejbal pro 1.-2.roč. M. Lorencová Po 13.15 – 14.15
Barevný volejbal pro 3.-5.roč.  VoCe – R. Ptáček  Út+Čt 16.00-17.30
Vybíjená pro 4. a 5.roč.  M. Lorencová Út 15.00 – 16.00
Keramika pro 6.-9.roč. Mgr. Rázlová Čt 13.30-15.30
Výtvarný pro II. stupeň Mgr. O.Slavíková dle rozvrhu a zájmu dětí
Příprava na přijímací zk.( Čj – 9.r. ) Mgr. K. Kopecká dle rozvrhu a zájmu dětí
Příprava na přijímací zk.( M – 9.r.) Mgr. J.Suchánková  dle rozvrhu a zájmu dětí
Deskové hry od 3.roč. Mgr. D Flégl dle rozvrhu a zájmu dětí
Přírodovědný 2.-5.roč.  Mgr.Nýč  Út 13.30 – 14.30
Přírodovědný pro 2.st.  Mgr. K. Kopecká  dle rozvrhu zájmu dětí
Věda nás baví 2.-5. ročník Mgr. I. Králová St 13.-14.h
Kroužek přemýšlení 4.A Mgr. R Majerská Út
Kroužek přemýšlení 4.B Mgr. L Tláskalová Út
Basketbal 2.st.  Mgr. P. Lukeš,  dle rozvrhu a zájmu dětí
 Školní florbalová liga 2.st. Mgr. P. Lukeš, E. Buchalová  Po 13.30-15.00

Seznam dotovaných kroužků

–  pro žáky zdarma, otvírají se při minimálním počtu 6 žáků

Kroužek čtenářské gramotnosti(5.roč.) Mgr.I.Králová Čt   13.45 – 14.45
Kroužek čtenářské gramotnosti (4.B) Mgr.L.Tláskalová  Čt
Kroužek čtenářské gramotnosti (4.A) Mgr.R.Majerská  Čt
Kroužek čtenářské gramotnosti (3.B) Mgr.L.Kaválková dle rozvrhu a zájmu dětí
Kroužek čtenářské gramotnosti (2.A) Mgr.D.Remešová dle rozvrhu a zájmu dětí
Kroužek logiky 5.roč. Mgr.I.Králová Út   13.45 – 14.45
Pěvecký sbor pro 1.st. Mgr.J.Cejnarová dle rozvrhu a zájmu dětí
Klub zábavné logiky a deskových her Mgr.J.Suchánková dle rozvrhu a zájmu dětí

 

Zavřít