Učební plán 1. stupeň

Učební plán vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – 1.stupeň

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník
Čj 7 + 1 7 + 1 7 + 1 7 + 1 7 + 1
Cj 3 3 3
Prv 1+1 2 2
Vla 2 2
Přír 2 1+1
M 4 + 1 4 +1 4 4 +1 4
Tv 2 2 2 2 2
Hv 1 1 1 1 1
Vv 1 1 2 1 2
Pr.č 1 1 1 1 1
*Nový předmět 1+1 1+1
Ikt 1
Celkem 20 22 25 25 26

* 2.ročník : literární a dramatická výchova /hravá angličtina

* 3.ročník : literární a dramatická výchova / činnostní matematika

– posílení časové dotace jedn. vzděl oblastí :  11 hodin
– z toho nový předmět :                          4 hodiny

Celkový počet hodin na 1.stupni :  118 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník