Výchovný poradce

Mgr. Ilona Rázlová

  • eviduje žáky se specifickými poruchami učení, sestavuje přehled integrovaných žáků na škole pro školní rok
  • připravuje a zajištění vyšetření žáků pro školní rok
  • spolupracuje s PPP, SPC a školní psycholožkou
  • pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • eviduje individuální vzdělávací plány
  • vede profesní orientaci žáků
  • umožňuje maximální dostupnost k informacím o školách a učilištích (burzy škol, letáky, prezentace, beseda pro žáky 9. ročníků a jejich zákonné zástupce v rámci třídních schůzek…)
  • pořádá exkurze žáků v podnicích v okolí Nového Města nad Metují
  • zhodnocuje IVP a vyvozuje závěry pro příští školní rok, vyhodnocuje úspěšnost žáků při přijetí na SŠ a učiliště

 

Konzultační hodiny:

Úterý 10.45 – 11.15 hod.

Úterý 13.20 – 13.50 hod.

Středa 7.00 – 7.30 hod

Čtvrtek 7.00 – 7.30 hod.

 

E-mail: ilona.razlova@seznam.cz

Tel.: 602 504 510

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník