Školní družina 2021-2022

INFORMACE O PROVOZU ŠD

Provoz ŠD je denně od 6.00 hod. do 7.40 hod. a po vyučování do 16.30 hod.

– vchod ul. Čs. legií přes novou tělocvičnu – nutno zazvonit!!!

Při vstupu použít dezinfekci.

Děti z 1. ročníků jsou po 15.15 hodině převáděny do přístavby školní družiny.

Prosíme přinést:

– vyplněný zápisový lístek do poloviny září

– platba 600,- Kč se provádí pololetně (do 20.10.2021 a do 18.2.2022) výhradně přes on-line školní pokladnu

– na odpoledne prosíme pro dítě svačinu a pití zvlášť i do ŠD!!!

Do doby, než dítě donese vyplněný zápisový lístek, prosíme o zapisování odchodu ze ŠD do notýsku.

V době od 13.15 do 14.15 hod. chodíme na vycházky – v této době

jsme mimo budovu školy, proto nelze dítě ze ŠD vyzvednout!!!

V době školních prázdnin a dnů ředitelského volna bude ŠD otevřena při počtu minimálně 7 dětí – usnesení RM č. 141-53114/08.

Na telefonické výzvy dítě domů samotné nepouštíme, pouze na písemné sdělení v notýsku nebo SMS p. vychovatelce z telefonního kontaktu, který jste uvedli na zápisovém lístku ŠD max. do 11.00 hod. (a zároveň vám musí zpět odpovědět vychovatelka!!!)

Číslo mobilu v době provozu ŠD – 602 329 19

1.oddělení – 1.A + 2.A – p.vych. Markéta Lorencová – 77717672

2.oddělení – 1.B + 2.A –  p.vych. Daniela Lipenská – 602504532

3.oddělení – 2.B +4.A   – p.vych. Hana Janková – 608353171

4.oddělení – 3.A – p. vych. Tereza Bartošová (po,st,pá) – 778401978

                         p.vych. Eliška Buchalová (út,čt) – 73454568

    5. oddělení – 4.A + 5.A – Mgr.Soňa Novotná (út-pá) – 723270643 – ved. vychovatelka

                         p.vych. Tereza Pelcová (po) – 774016777

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník