Školní družina

Provoz školní družiny je denně od 6.00 hod. a po vyučování do 16.30 hod.

Prosíme přinést

  • vyplněný zápisový lístek do poloviny září
  • oblečení na hraní venku v látkovém označeném sáčku
  • označený sáček na přezůvky
  • platba 600,-Kč se provádí pololetně dle instrukcí přes online pokladnu
  • na odpoledne prosíme pro dítě svačinu a pití zvlášť i do ŠD

Důležité informace

V letošním roce budou ve ŠD otevřeno několik kroužků, které jsou v ceně ŠD – více viz. samostatný leták

Do doby, než dítě donese vyplněný zápisový lístek, prosíme o zapisování odchodu ze ŠD do notýsku

V době od 13.15 do 14.15 hod. chodíme na vycházky – v této době jsme mimo budovu školy, proto nelze dítě ze ŠD vyzvednout

V době školních prázdnin a dnů ředitelského volna bude ŠD otevřena při počtu minimálně 7 dětí – usnesení RM č. 141-53114/08.

Na telefonické výzvy dítě domů samotné nepouštíme,pouze na písemné sdělení v notýsku

Číslo mobilu v době provozu ŠD – 602 329 193

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník