Školní družina 2022-2023

INFORMACE O PROVOZU ŠD

Provoz ŠD je denně od 6.00 hod. do 7.40 hod. a po vyučování do 16.30 hod.

– vchod ul. Čs. legií přes novou tělocvičnu – nutno zazvonit!!!

Děti z 1. odd. (p.vych, Lorencová)

do 15.h. si vyzvedávejte na školní zahradě – dveře u ping pongu

– po 15.hodině jsou převáděny do přístavby školní družiny za tělocvičnou – zvonit u vchodu v ul. Čs. legií!!!

Prosíme přinést:

– vyplněný zápisový lístek do poloviny září

– platba 600,- Kč se provádí pololetně (do 20.10.2022 a do 20.2.2023) výhradně přes on-line školní pokladnu

– na odpoledne prosíme pro dítě svačinu a pití zvlášť i do ŠD!!!

Do doby, než dítě donese vyplněný zápisový lístek, prosíme o zapisování odchodu ze ŠD do notýsku.

V době od 13.30 do 14.30 hod. chodíme na vycházky – v této době

jsme mimo budovu školy, proto nelze dítě ze ŠD vyzvednout!!!

V době školních prázdnin a dnů ředitelského volna bude ŠD otevřena při počtu minimálně 7 dětí – usnesení RM č. 141-53114/08.

Na telefonické výzvy dítě domů samotné nepouštíme, pouze na písemné sdělení v notýsku nebo SMS p. vychovatelce z telefonního kontaktu, který jste uvedli na zápisovém lístku ŠD max. do 11.00 hod. (a zároveň vám musí zpět odpovědět vychovatelka!!!)

1.oddělení – 1.B + 2.A – p.vych. Markéta Lorencová – 777176721

2.oddělení – 1.A + 2.B – p.vych. Daniela Lipenská – 602504532 (út,st,čt)

– p.vych. Ilona Birkeová – 603419664 (po,pá)

3.oddělení – 2.A + 2.B +3.B – p.vych. Hana Janková – 608353171

4.oddělení – 3.A + 4.A + 4.B – p. vych. Audrone Švorcová (po,čt,pá) – 720076719

– p.vych. Vendula Rašková (út,st) – 737687431

5.oddělení – 4.A + 4.B + 5.A – Mgr.Soňa Novotná, DiS. (út-pá) – 723270643 – ved. vychovatelka

. p.vych. Eliška Buchalová (po) – 734545680

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník