Školní družina

Provoz školní družiny je denně od 6.00 hod. do 7.40hod. a po vyučování do 16.30 hod.

Vchod ul. Čs. legií přes novou tělocvičnu – nutno zazvonit!

Prosíme přinést

  • vyplněný zápisový lístek do poloviny září
  • platba 600,-Kč se provádí pololetně ( do 19.112019 a do 18.3.2020) výhradně přes online školní pokladnu
  • na odpoledne prosíme pro dítě svačinu a pití zvlášť i do ŠD

Důležité informace

V letošním roce budou ve ŠD otevřeno několik kroužků, které jsou v ceně ŠD – více viz. samostatný leták

Do doby, než dítě donese vyplněný zápisový lístek, prosíme o zapisování odchodu ze ŠD do notýsku

V době od 13.15 do 14.15 hod. chodíme na vycházky – v této době jsme mimo budovu školy, proto nelze dítě ze ŠD vyzvednout

V době školních prázdnin a dnů ředitelského volna bude ŠD otevřena při počtu minimálně 7 dětí – usnesení RM č. 141-53114/08.

Na telefonické výzvy dítě domů samotné nepouštíme,pouze na písemné sdělení v notýsku

Číslo mobilu v době provozu ŠD – 602 329 193

1. oddělení – 1.A – p.vych. Markéta Lorencová – 777176721

2. oddělení – 2.A, 3.A – p.vych. Daniela Lipenská – 602504532

3. oddělení – 2.A, 3.B – p.vych. Hana Janková – 608353171

4.oddělení – 4.B, 5.A – Mgr.Soňa Novotná – 723270643 – ved.vychovatelka

5.oddělení – 4.A, 5.B – Mgr. Karolína Prouzová – 604311465 a p.vych. Eliška Buchalová – 734545680

Zavřít