Kroužky školní družiny

Vážení rodiče, ve šk. roce 2018/2019 otevíráme v rámci ŠD několik kroužků.

 KROUŽKY JSOU V CENĚ ŠD nebo se symbolickým poplatkem.

KROUŽKY BUDOU PROBÍHAT VE STŘEDU OD 13.15 – 14.15 HOD., v tuto dobu nelze vyzvedávat děti ze ŠD, jelikož budou kroužky probíhat dle počasí i mimo školu!!!

Vyberte si a označte  kroužek,  jak pro první, tak pro druhý týden. Kroužky začnou svoji činnost od 3.10.2018!

Jeden týden: 1.A, 2.A, 2.B, 3.A –  1. Výtvarný        2.  Přírodovědný       3.Vaření        4. Hrátky v ŠD

                3.B, 4.A, 4.B, 5.A –  5. Hry, soutěže, kvízy   6.  Sportovní hry    7.  Šikovné ruce + stavebnice

Druhý týden:  1.A, 2.A, 2.B, 3.A  –  5. Hry, soutěže, kvízy   6.  Sportovní hry    7.  Šikovné ruce + stavebnice            

                   3.B, 4.A, 4.B, 5.A   – 1. Výtvarný        2.  Přírodovědný       3.Vaření        4. Hrátky v ŠD       

1.Výtvarný (výtvarné a kreativní činnosti formou zábavy)-   Mgr. Olga Slavíková

2.Přírodovědný ( poznávání všech tajů přírody s využitím eko-koutku na šk. zahradě)– Mgr. V. Nýč

3.Vaření (základy studené a teplé kuchyně)– p. vych. Janková – Pozor konec kroužku až ve 14.45!!!

  1. Hrátky v ŠD – (vycházky, soutěže, vyrábění…) – p. Ilona Birkeová
  2. Hry, soutěže, kvízy (společenské, stolní a další hry, vědomostní soutěže a kvízy) – Mgr. S. Novotná
  3. Sportovní hry ( míčové a pohybové hry) – p. vych. M. Lorencová
  4. Šikovné ruce + hry se stavebnicemi ( vyrábíme a hrajeme si – Lego, Cheva, Merkur…) p. vych. D. Lipenská

V jednom týdnu si děti volí z kroužků č. 1,2,3 nebo 4 a ve druhém týdnu si volí z kroužků č. 5,6 nebo 7.

Pokud víte, že v tento den a čas nebude  Vaše dítě navštěvovat ŠD , tak toto proškrtněte, ale je třeba lísteček odevzdat. Děkujeme za pochopení.

O PŘIJETÍ DO KROUŽKU BUDE ROZHODOVAT POŘADÍ DODANÝCH PŘIHLÁŠEK, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 14.9.2018!!!

Na kroužek VAŘENÍ mají přednost děti, které v minulých letech tento kroužek NENAVŠTĚVOVALY!!!!

V rámci školní družiny budou ještě otevřeny sportovní kroužky:(doplatek  pouze 100,- Kč/pololetí)

barevného mini volejbal (1.-4.roč.)  – v pondělí 13.15-14.15 a 14.15 -15.15hod.  –  p.vych. Lorencová

vybíjená pouze pro 4.-5.ročníky – v úterý 15.00-16.00hod.- p.vych. Lorencová

S pozdravem vychovatelky ŠD (event. dotazy na tel. 723270643 – Mgr. Soňa Novotná –ved.vych.)

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník