Aktivity školní družiny

Podrobnosti získají písemně žáci školní družiny 1.9.

Pro školní rok 2022/2023 budou kroužky probíhat každou středu od 13.30do 14.30 ( vaření do 15.00).

 

Sportovní hry – p.vych Lorencová

Šikovné ruce a hry se stavebnicí – p. vych. Lipenská

Vaření – p. vych. Janková

Pohybové hry – p.vych Buchalová

Hry a soutěže – p.vych. Rašková

Knihomolci -p.vych. Maurová

Flétna – p. Ulrichová

Hravá angličtina – p.vych. Švorcová

 

pro 1. – 3. roč. – Minivolejbal – p.vych. Lorencová – dle zájmu dětí – pondělí 13,15 – 14.15hod. a 14.15 – 15.15hod.

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník