Ve škole

Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2021-2022 Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt Tereza Bartošová pdg. asistent  – tereza.bartosova@zskom.cz Ilona Birkeová pdg. asistent  – ilona.birkeova@zskom.cz Eliška Buchalová pdg. asistent  – eliska.buchalova@zskom.cz Mgr. Jana Cejnarová  D, Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz Mgr. Jakub Fabián  – jakub.fabian@zskom.cz   Mgr. Daniel Flégl D, Z 6.B daniel.flegl@zskom.cz Jana Hrušovská pdg. asistent – jana.hrusovska@zskom.cz   Hana Janková ŠD  – hana.jankova@zskom.cz Adéla Ješinová pdg. asistent  – adela.jesinova@zskom.cz…

Přečíst celé

Školní poradenské pracoviště

konzultace o celkovém stavu i individuálních případech tvoříme tým při vyšetřování konkrétních případů – sociálně patologické jevy… příprava plánu besed k aktuálním tématům v oblasti prevence, kariérového poradenství,  tvorby a naplňování IVP sestavení krizového plánu Složky pracoviště

Přečíst celé

Měsíční plány

Plán akcí na září 2021 Plán akcí na říjen 2021 Plán akcí na listopad 2021 Plán akcí na prosinec 2021 Plán akcí na leden 2022 Plán akcí na únor 2022 Plán akcí na březen 2022 Plán akcí na duben 2022 Plán akcí na květen 2022 Plán akcí na červen 2022

Přečíst celé
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník