Ve škole

Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2019-2020 Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt Tereza Bartošová pdg. asistent  – tereza.bartosova@zskom.cz Ilona Birkeová pdg. asistent  – ilona.birkeova@zskom.cz Eliška Buchalová pdg. asistent  – eliska.buchalova@zskom.cz Mgr. Jana Cejnarová  Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz   Mgr. Daniel Flégl D, Z 9.A daniel.flegl@zskom.cz   Hana Janková ŠD  – hana.jankova@zskom.cz  Natalia Kalivodová pdg. asistent, RJ, Tv  – natalia.kalivodova@zskom.cz   Mgr. Květa Kopecká Čj,Bi  9.B kveta.kopecka@zskom.cz   Mgr. Ivana…

Přečíst celé

Školní poradenské pracoviště

konzultace o celkovém stavu i individuálních případech tvoříme tým při vyšetřování konkrétních případů – sociálně patologické jevy… příprava plánu besed k aktuálním tématům v oblasti prevence, kariérového poradenství,  tvorby a naplňování IVP sestavení krizového plánu Složky pracoviště

Přečíst celé
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník