Ve škole

Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2019-2020 Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt (platný do 8.2021) Kontakt Tereza Bartošová pdg. asistent  – tereza.bartosova@zskom.cz tereza.bartosova@365.zskom.cz Ilona Birkeová pdg. asistent  – ilona.birkeova@zskom.cz ilona.birkeova@365.zskom.cz Eliška Buchalová pdg. asistent  – eliska.buchalova@zskom.cz eliska.buchalova@365.zskom.cz Mgr. Jana Cejnarová  D, Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz jana.cejnarova@365.zskom.cz   Mgr. Daniel Flégl D, Z 9.A daniel.flegl@zskom.cz daniel.flegl@365.zskom.cz Jana Hrušovská pdg. asistent – jana.hrusovska@zskom.cz   Hana Janková ŠD  – hana.jankova@zskom.cz hana.jankova@365.zskom.cz  Natalia…

Přečíst celé

Školní poradenské pracoviště

konzultace o celkovém stavu i individuálních případech tvoříme tým při vyšetřování konkrétních případů – sociálně patologické jevy… příprava plánu besed k aktuálním tématům v oblasti prevence, kariérového poradenství,  tvorby a naplňování IVP sestavení krizového plánu Složky pracoviště

Přečíst celé

Měsíční plány

Plán akcí na září 2020 Plán akcí na říjen 2020 Plán akcí na prosinec 2020 Plán akcí na leden 2021 Plán akcí na únor 2021 Plán akcí na březen 2021 Plán akcí na duben 2021 Plán akcí na květen 2021 Plín akcí na červen 2021

Přečíst celé
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník