Ve škole

Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2019-2020 Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt   Ilona Birkeová pdg. asistent  – ilona.birkeova@zskom.cz Eliška Buchalová pdg. asistent  – eliska.buchalova@zskom.cz Mgr. Jana Cejnarová  Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz   Mgr. Daniel Flégl D, Z 8.A daniel.flegl@zskom.cz   Hana Janková ŠD  – hana.jankova@zskom.cz   Mgr. Lada Kaválková 1.st 3.B lada.kavalkova@zskom.cz   Mgr. Květa Kopecká Čj,Bi  8.B kveta.kopecka@zskom.cz   Mgr. Ivana Králová  1.st  1.A ivana.kralova@zskom.cz   Mgr. Irena…

Přečíst celé

Školní poradenské pracoviště

konzultace o celkovém stavu i individuálních případech tvoříme tým při vyšetřování konkrétních případů – sociálně patologické jevy… příprava plánu besed k aktuálním tématům v oblasti prevence, kariérového poradenství,  tvorby a naplňování IVP sestavení krizového plánu Složky pracoviště

Přečíst celé

Měsíční plány

Plán akcí na září 2019 Plán akcí na říjen 2019 Plán akcí na prosinec 2019 Plán akcí na leden 2020 Plán akcí na únor 2020 Plán akcí na březen 2020

Přečíst celé
Zavřít