Ve škole

Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2022-2023 Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt Tereza Bartošová 1.st  4.A tereza.bartosova@zskom.cz Ilona Birkeová školní asistent, ŠD  – ilona.birkeova@zskom.cz Eliška Buchalová pdg. asistent  – eliska.buchalova@zskom.cz Mgr. Jana Cejnarová  D, Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz Mgr. Jakub Fabián Inf  – jakub.fabian@zskom.cz   Mgr. Daniel Flégl D, Z 7.B daniel.flegl@zskom.cz Jana Hrušovská pdg. asistent – jana.hrusovska@zskom.cz Hana Janková ŠD  – hana.jankova@zskom.cz Ing. Adéla Ješinová 1.st  1.B adela.jesinova@zskom.cz…

Přečíst celé

Školní poradenské pracoviště

konzultace o celkovém stavu i individuálních případech tvoříme tým při vyšetřování konkrétních případů – sociálně patologické jevy… příprava plánu besed k aktuálním tématům v oblasti prevence, kariérového poradenství,  tvorby a naplňování IVP sestavení krizového plánu Složky pracoviště

Přečíst celé

Měsíční plány

Plán akcí na září 2022 Plán akcí na říjen 2022 Plán akcí na listopad 2022 Plán akcí na prosinec 2022 Plán akcí na leden 2023 Plán akcí na únor 2023 Plán akcí na březen 2023

Přečíst celé
Zavřít