Ve škole

Pedagogický sbor

Zaměstnanci školy: pedagogičtí pracovníci, vychovatelky školní družiny a školního klubu, provozní zaměstnanci školy, externí spolupracovníci Pedagogičtí  pracovníci ve školním roce 2023-2024 Učitel Aprobace Třídní učitel Kontakt Tereza Bartošová 1.st  5.A tereza.bartosova@zskom.cz Ilona Birkeová  ŠD  – ilona.birkeova@zskom.cz Eliška Buchalová pdg. a školní asistent, ŠD  – eliska.buchalova@zskom.cz Mgr. Jana Cejnarová  D, Hv  – jana.cejnarova@zskom.cz  Mgr. Daniel Flégl D, Z 8.B daniel.flegl@zskom.cz Jana Hrušovská pdg. asistent – jana.hrusovska@zskom.cz Hana Janková ŠD  – hana.jankova@zskom.cz Natalia Kalivodová  RJ, Tv  – natalia.kalivodova@zskom.cz Mgr. Květa Kopecká Čj,Bi  6.A kveta.kopecka@zskom.cz…

Přečíst celé

Školní poradenské pracoviště

konzultace o celkovém stavu i individuálních případech tvoříme tým při vyšetřování konkrétních případů – sociálně patologické jevy… příprava plánu besed k aktuálním tématům v oblasti prevence, kariérového poradenství,  tvorby a naplňování IVP sestavení krizového plánu Složky pracoviště

Přečíst celé
Zavřít