Harmonogram školního roku

2022-2023

Začátek školního roku čtvrtek 1. září 2022
Konec 1.pololetí úterý 31. ledna 2023
Konec 2. pololetí pátek 30. června 2023
Podzimní prázdniny středa 26. a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023
začátek vyučování – úterý 3. ledna 2023
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny pondělí 20. až neděle 26. února 2023
Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023
Hlavní prázdniny sobota 1. července až neděle 3.září 2023
začátek vyučování – pondělí 4. září 2023
Zápis žáků do 1. ročníku čtvrtek 6. a pátek 7. dubna 2023 (předběžně)
Dodatečný zápis čtvrtek 20. dubna 2023
Pedagogické rady pondělí 14. listopadu 2022
pondělí 23. ledna 2023
pondělí 17. dubna 2023
pondělí 22. června 2023
Sdružení rodičů pondělí 12. září 2022 od 17.00 hod.
pondělí 14. listopadu 2022 od 17.00 hod.
pondělí 17. dubna 2023 od 17.00 hod.
pondělí 26. června 2023 (pro rodiče žáků
budoucích 1. ročníků) od 17.00 hod
Konzultační den pondělí 22. května 2023 od 15.00 hod.
Den otevřených dveří pondělí 20. března 2022

 

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník