Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2020-2021

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Připravované změny v přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků a zájemce o studium na osmiletých gymnáziích 5. ročníku:

2 přihlášky ke studiu na střední škole

 možno vyzvednout v kanceláři školy u paní Jankové /tel. 608353171/:                        

 26. – 28.1. – 6.00 – 15.00

pátek 29.1. – 8.00 – 12.00

– může vyzvednout rodič nebo žák, při vyzvednutí pečlivě zkontrolujte všechny údaje

– na přihlášky vyplňte 2 střední školy ve stejném pořadí, jako první volte tu, o kterou máte větší zájem/ a doplňte chybějící údaje.

– vyplněnou přihlášku doneste zpět do školy ke kontrole a k potvrzení razítkem a podpisem ředitele školy/nejlépe do 10.2.2021/ a po domluvě v kanceláři si ji potvrzenou vyzvedněte

. odeslání a doručení na školy je na vás, učiňte tak do konce února 2021, nejpozdější termín doručení přihlášky řediteli příslušné střední školy je 1.3.2021

– po vyhlášení výsledků  přijímacího řízení školou běží lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku na příslušné stření škole

– zápisový lístek bude k vyzvednutí v ZŠ Komenského v únoru 2021, vyzvednout ho musí zákonný zástupce.

– v případě dotazů a nejasností budou poskytnuty informace:

tel. : 602504510

e-mail : ilona.razlova@seznam.cz

Termíny pro podávání přihlášek:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020

– přihláška je vydána na vyžádání u výchovného poradce

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021

– přihlášky budou žákům vydány s pololetním vysvědčením

Jednotná přijímací zkouška – ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace /písemná zkouška/

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

A/ Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1.termín: pondělí 12. dubna 202

2.termín: úterý 13. dubna 2021

B/ Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1.termín: středa 14. dubna 2021

2.termín: čtvrtek 15. dubna 2021

C/  Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1.termín: středa 12. května 2021

2.termín: čtvrtek 13. května 2021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

 

 

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník