Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2022-2023

1. Termíny podání přihlášek

– do 30. listopadu 2022 pro obory s talentovou zkouškou…2 přihlášky

– do 1. března 2023 pro obory bez talentové zkoušky…….2 přihlášky

2. Termíny přijímacích zkoušek

– čtyřleté obory a obory nástavbového studia – 13. a 14. dubna 2023

– obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 17. a 18. dubna 2023

– náhradní termíny – 10. a 11. května 2023

3. Jednotné testy

1. český jazyk a literatura 60 minut

2. matematika 70 minut

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

4. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

– mají časový limit prodloužen v souladu s doporučením PPP

5. Hodnocení zkoušky

– další kritéria: a/ výsledky předchozího vzdělávání

b/ umístění v soutěžích, olympiádách

6. Zpřístupnění hodnocení uchazečů

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Centrum poskytuje výsledky jednotné přijímací zkoušky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí výsledků uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník