Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019

Přihlášku nutno podat – do 1. března 2019 řediteli příslušné střední školy

Vydání přihlášek31.1. 2018 s vysvědčením za 1.pololetí

….vyplněné přihlášky odevzdat třídním učitelkám do 8.2.2019

Počet přihlášek na střední školy – 2

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

TERMÍNY:

a/ čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pátek 12. dubna 2019
  2. termín: pondělí 15. dubna 2019

b/ obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: úterý 16. dubna 2019
  2. termín: středa 17. dubna 2019

c/ jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory na vzdělávání:

  1. termín: pondělí 13. května 2019
  2. termín: úterý 14. května

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

2. – 15. ledna 2019

KONZERVATOŘE

15. – 31. ledna 2019

 

Ředitel SŠ musí do 3 pracovních dnů vydat seznam přijatých uchazečů – rozhodnutí o přijetí se písemně nevydává, písemně se oznamuje výsledek pouze nepřijatým uchazečům.

 

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Formulář zde.

Zápisový lístek vyzvedne zákonný zástupce u ředitele školy ZŠ Komenského 15…nutno do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků odevzdat na střední škole, o kterou má žák zájem.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oboru vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.

 

 

 

Zavřít