Školská rada

Ke dni 23. října 1998 byla zřizovatelem školy ustavena Rada školy. Dne 12.prosince 2005 byla na Radě města (RM 78-2436/05) zřízena Školská rada při Základní škole Komenského 15 v počtu devíti členů. Zároveň byli na tomto zasedání jmenováni tří zástupci Školské rady za zřizovatele školy. 19.prosince 2005 byli zvoleni na pedagogické radě  tři zástupci Školské rady za pedagogické pracovníky školy a ve stejný den byli zvoleni i tři zástupci Školské rady za zákonné zástupce žáků.

Na prvním zasedání Školské rady, které se konalo 17.ledna 2006, byla zvolena předsedkyně rady – PhDr. Zdeňka Kulhavá a její zástupce – Ing. Libor Michal. Na tomto zasedání se také projednal a následně i schválil Jednací řád Školské rady. Školská rada, jejíž funkční období je tři roky, se pravidelně schází k jednání nejméně dvakrát ročně.

V současné době pracuje Školská rada v tomto obsazení:

zástupci zřizovatele:

Mgr. Josef Hylský hylsky_josef@seznam.cz
737 807 867
Iveta Habrová habrova@novemestonm.cz 724 086 855
PhDr. Zdeňka Kulhavá zkulhava@powerner.cz 731 625 111 předsedkyně ŠR

zástupci školy:

 Mgr. Renata Majerská            renata.majerska@seznam.cz  602 504 442
 Mgr. Václav Nýč  vasek.nyc@seznam.cz  602 504 436
 Ing. Eva Pelikánová  peli.eva@seznam.cz  602 504 452 zapisovatelka

zástupci rodičů:

 MUDr. Ingrid Scheuflerová  ingrid.sch@seznam.cz  777 204 138
 Bc. Veronika Spilková  niane@centrum.cz  737 718 226
 Ing. Jiří Tymel  j.tymel@tiscali.cz  724 277 836  místopředseda ŠR

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník