Školská rada

Ke dni 23. října 1998 byla zřizovatelem školy ustavena Rada školy. Dne 12.prosince 2005 byla na Radě města (RM 78-2436/05) zřízena Školská rada při Základní škole Komenského 15 v počtu devíti členů. Zároveň byli na tomto zasedání jmenováni tří zástupci Školské rady za zřizovatele školy. 19.prosince 2005 byli zvoleni na pedagogické radě  tři zástupci Školské rady za pedagogické pracovníky školy a ve stejný den byli zvoleni i tři zástupci Školské rady za zákonné zástupce žáků.

Na prvním zasedání Školské rady, které se konalo 17.ledna 2006, byla zvolena předsedkyně rady – PhDr. Zdeňka Kulhavá a její zástupce – Ing. Libor Michal. Na tomto zasedání se také projednal a následně i schválil Jednací řád Školské rady. Školská rada, jejíž funkční období je tři roky, se pravidelně schází k jednání nejméně dvakrát ročně.

V současné době pracuje Školská rada v tomto obsazení:

zástupci zřizovatele:

Mgr. Josef Hylský hylsky_josef@seznam.cz
737 807 867
člen
Bc. Iveta Habrová habrova@novemestonm.cz 725 941 699 člen
PhDr. Zdeňka Kulhavá z.kulhava@powerner.cz 731 625 111 předsedkyně ŠR

zástupci školy:

   Mgr. Petr Lukeš    petr.von.lukes@gmail.com  731646715 člen
Bc. Michaela Novotná misaweb@centrum.cz  775270641 zapisovatelka
Mgr. Dagmar Remešová remesdag@seznam.cz  602365335 člen

zástupci rodičů:

 MUDr. Ingrid Scheuflerová  ingrid.sch@seznam.cz  777 204 138 místopředsedkyně ŠR
 Bc. Veronika Spilková  niane@centrum.cz  737 718 226 člen
 Ing. Igor Tymel  igor.tymel@email.cz 731 684 038 člen

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník