Historie

Z  historie

Základní škola v Komenského ul. v Novém Městě nad Metují je jednou z nejstarších novoměstských škol. Byla postavena na sklonku 19.století a jejímu vzniku předcházela složitá několikaletá jednání, která se týkala zejména financí, místa a vykoupení pozemků.

Na sv. Annu 26.7.1891 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě nové školní budovy, která měla nahradit kapacitou nedostačující dřevěnou předchůdkyni z novoměstského rynku. Krátce před dokončením stavby povolila Školní rada v Praze kromě původně zamýšlené obecné školy i měšťanskou školu chlapeckou. Dne 11.září 1892 byla nová škola s velikou slávou otevřena. Vzhledem k tomu, že prázdniny tehdy trvaly do poloviny září, začalo vyučování 16.9. V tento den přivítala nová školní budova celkem 399 žáků (město tehdy mělo 2638 obyvatel).

Měšťanská škola dívčí byla pak povolena zemskou školní radou dne 3.11.1903. Školní budova bývala často vytížena až nadoraz, neboť ji v průběhu let využívaly i některé střední školy (živnostenská škola, lidová škola hospodářská, 1945-1951 pobočka náchodského reálného gymnázia a další). Za tragických let nacistické okupace se měšťanská škola stala školou výběrovou, postupovali do ní jen žáci s lepším prospěchem.

Léta po osvobození byla poznamenána mnoha reformami (ZDŠ, ZŠ). V 60.a 70.1etech jsou prováděny rozsáhlé stavební úpravy: postupně jsou vybudovány dvě přístavby se šesti učebnami, dílnami a školní družinou. Před dostavěním nové sídlištní školy na Malecí navštěvovalo ve školním roce 1983/84 zdejší budovu 947 žáků, vyučovalo se ve 29 třídách a bylo zde 7 oddělení školní družiny. O dva roky později klesl počet žáků na 751.

Ze současnosti

Škola vypadá velmi dobře i více než po 120 letech své existence. Každým rokem se provádějí další úpravy a vylepšování interiéru, plánovány jsou další akce. Děti i učitelé mohou využívat k odpočinku, sportování i k výuce prostorný dvůr, upravenou školní zahradu s řadou dětských atrakcí i školní hřiště. Zasportovat si mohou v nově vystavěné tělocvičně.

Součástí budovy je i školní kuchyně s jídelnou. Školní jídelnu provozuje firma SCOLAREST – zařízení školního stravování s.r.o.

K dispozici děti mají rovněž vlastní cvičnou kuchyni s dobrým vybavením, ve všech třídách je nový žákovský výškově nastavitelný nábytek a  vybavení učeben.Školní dílna se změnila na  dílnu keramickou s pecí a hrnčířským kruhem. Ve škole pracuje 27 pedagogických pracovníků a 6 zaměstnanců.

Ve školním roce 2019/2020 ZŠ navštěvuje 274 žáků, řada z nich dojíždí z okolních obcí.

Budova se svým moderním vybavením (odborné učebny, dvě počítačové učebny,  všech třídách je připojení na internet – více jak 80 PC ve škole, deset interaktivních tabulí, školní klub apod.) a  pěkným prostředím je klidným a upraveným zázemím pro své žáky i učitele. Na chodbách je 8 terárií s různými živočichy.

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník