Zápis do 1. tříd

Termín zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2023-2024 je čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2023 v čase od 14.h do 17.h.

Termín dodatečného zápisu: čtvrtek 20.4. 2023 od 11.00 do 13.00 hod.

Předpokládaný počet tříd – 2.

S dítětem se k zápisu dostaví jeho zákonný zástupce, který si přinese občanský průkaz a doklad o rodném čísle dítěte

Informace k zápisu

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2023-2024

Spádové oblasti

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Prohlášení o shodě zákonných zástupců

Žádost o odklad školní docházky

 

 

 

 

 

Zavřít