Školská rada

Ke dni 23. října 1998 byla zřizovatelem školy ustavena Rada školy. Dne 12.prosince 2005 byla na Radě města (RM 78-2436/05) zřízena Školská rada při Základní škole Komenského 15 v počtu devíti členů. Zároveň byli na tomto zasedání jmenováni tří zástupci Školské rady za zřizovatele školy. 19.prosince 2005 byli zvoleni na pedagogické radě  tři zástupci Školské rady za pedagogické pracovníky školy a ve stejný den byli zvoleni i tři zástupci Školské rady za zákonné zástupce žáků.

Na prvním zasedání Školské rady, které se konalo 17.ledna 2006, byla zvolena předsedkyně rady – PhDr. Zdeňka Kulhavá a její zástupce – Ing. Libor Michal. Na tomto zasedání se také projednal a následně i schválil Jednací řád Školské rady. Školská rada, jejíž funkční období je tři roky, se pravidelně schází k jednání nejméně dvakrát ročně.

V současné době pracuje Školská rada v tomto obsazení:

zástupci zřizovatele:

Ing. Michal Beseda, MBA beseda@novemestonm.cz 774 814 457
Iveta Habrová habrova@novemestonm.cz 724086855
PhDr. Zdeňka Kulhavá zkulhava@powerner.cz 731625111 předsedkyně ŠR

 

zástupci školy:

 Mgr. Renata Majerská  renata.majerska@seznam.cz  602 504 442
 Mgr. Václav Nýč  vasek.nyc@seznam.cz  602 504 436
 Ing. Eva Pelikánová  peli.eva@seznam.cz  602 504 452 zapisovatelka

zástupci rodičů:

 MUDr. Ingrid Scheuflerová  ingrid.seu@seznam.cz  777 204 138
 Bc. Veronika Spilková  niane@centrum.cz  737 718 226
 Ing. Jiří Tymel  j.tymel@tiscali.cz  724 277 836  místopředseda ŠR

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svojí roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník