Učební plán 2. stupeň

Učební plán vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – 2.stupeň

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
Český jazyk a literatura 4 + 1 4 3+1 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý/Ruský jazyk 0 2 2 2
Matematika 4+1 4 3+1 4
Informační a komunikační technologie 0,5 0,5 0 0
Dějepis 2 1+1 2 2
Občanská výchova 1 1 1 1
Fyzika 1+1 2 1 2
Chemie 0 0 2 2
Přírodopis 2 1+1 2 1
Zeměpis 2 1 1+1 1+1
Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Rodinná výchova 0 1 0,5 1
Svět práce 0 0 1 0
Základy práce na počítači 0 0 0 0.5
 Ekonomika domácnosti / Základy elektrotechniky  0 0 0,5 0
 Příprava pokrmů 0 0,5 0 0
Etická výchova  0 0 0 0,5
Volitelné předměty  0 2 2 2
Technické/Pěstitelské práce  1  0 0 0
 Psaní všemi deseti  0,5  0 0 0
Člověk a životní prostředí  0 0 0 1
Celkem 29 30 31 32

Celkový počet hodin na 2.stupni :  122 

Volitelné předměty

 • Pdt –  počítačové a digitální technologie
 • Ker – keramika
 • Chpr – chemická praktika
 • Ldrs – literármě dramatický seminář
 • Vař – vaření
 • Poh – pohybové hry
 • Zaj – zajímavá matematika
 • Přp – přírodovědná praktika
 • Cvaj – cvičení v anglickém jazyce
 • Rtv – ruční tvorba
 • Sph – sportovní hry
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník