KARNEVAL V ŠD

V pátek 16. února se naše jindy „poklidná“ a „tichá“ družina poněkud rozdováděla. Ptáte se, jak je to možné? No přece je tu čas karnevalového veselí!

Během chvilky se tu hemžili piráti, vodníci, víly, princezny a uklízečky. Všechny děti měly v očích radostné očekávání. Tančilo se a tančilo. Nechyběl průvod masek, dovednostní soutěže, recitace a zpěv. A pozor ! Za odměnu žádné sladkosti, ale sušené ovoce, oříšky a jablíčka.

Karneval se nám vydařil. Vychovatelkám byl odměnou radostný dětský smích. A o to nám přece šlo. Určitě za rok zase! Daniela