Návštěva Muzea

2.oddělení ŠD navštíví výstavu betlémů v pátek 14.12. – 13.00 -14.30 hod.

4.a 5. oddělení ŠD v úterý 18.12. – 13.15 – 14.30hod.

S. Novotná