Stavební práce na naší škole

Prosíme rodiče, aby sledovali aktuální rozpis na hlavních dveřích ŠD, který den kde probíhá „koncovka“ ve družině. Dochází k dokončovacím pracem v tělocvičně, nyní se přes 4.oddělení budou „protahovat“ kabely el. rozvodů. Na jaře začnou stavební práce na půdní vestavbě a stavební firma zabere prostor školního dvora. O všech nových opatřeních Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení a shovívavost. S. Novotná