Beseda o Banátu

Během našeho pobytu v Banátu vznikla unikátní Banátská kuchařka, která obsahuje regionální pokrmy připravované našimi krajany již po několik generací. I o této naší zkušenosti se dozvíte více na naší besedě. Přijďte pobejt.