Fotovýlet do Litomyšle

Školní klub pořádá 9.května ( v případě špatného počasí náhradní termín 11.5.) fotovýlet vlakem do Litomyšle. S fotoaparátem můžete navštívit zámek a zámecké zahrady, vyfotit litomyšlské renesanční památky.  Odjezd 6.20, návrat 19.30. Cena 180 Kč, v ceně vstup, jízdné, oběd (větší část celkových nákladů dotuje grant Královéhradeckého kraje). Přihlášky a další informace u Soni Novotné nebo Míši Novotné.