Informace k zahájení provozu školy v úterý 1. září 2020

–           před začátkem školního roku nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti

–           žáci 1. stupně budou mít přístup do školy vchodem u nové tělocvičny

–           žáci 2. stupně budou mít přístup do školy hlavním vchodem z ul. Komenského

–           při příchodu do školy si žáci budou dezinfikovat ruce (paní asistentka), přezouvat se
budou v šatnách

–           výuka bude organizována tak, aby se nesetkávaly děti z různých ročníků

–           dělení skupin bude při výuce cizích jazyků a tělocviku

–           výuka bude vedena bez velkých omezení

–           do budovy nebudou vpuštěny osoby s příznaky nemoci

–           škola má vyčleněnou místnost, kde žák s projevy onemocnění počká na rodiče

–           nemoc dítěte oznámí zákonný zástupce žáka telefonicky do kanceláře školy na
tel. 491 474 264

–           vstup cizích osob do školy bude omezen

–           ke komunikaci zákonných zástupů se školou bude využívána převážně elektronická
forma (telefon, E-mail, prostředí DM Software)

–           organizace sportovních kurzů nebude omezena

–           školní družina pracuje pro 1. – 3. ročník do 16.30 hod., pro 4. a 5. ročník
do 15.00 hod. (pouze 1.9.2020 končí provoz školní družiny pro všechny ročníky  v 15.00h)

–           školní jídelna bude pro žáky školy v omezeném provozu (výběr dvou jídel, dočasně
nebude nabízen salátový bar a svačiny)